Kolejna hossa dopiero za 2 lata?

14 155

Według współzałożyciela giełdy Huobi sensownych wzrostów na BTC można oczekiwać dopiero za dwa lata.

Jego przewidywania opierają się na halvingu. Kolejne zmniejszenie o połowę nagrody za wydobywanie nowych bloków będzie miało miejsce w okolicach maja 2024 r.

Bitcoin potrzebuje więcej czasu

W ubiegłym roku wielu analityków sugerowało, że 100 000 USD za BTC to kwestia maksymalnie kilku miesięcy. W praktyce jednak nic takiego nie miało miejsca. W dodatku w ostatnim czasie można zaobserwować spadki kursów krypto w związku z coraz trudniejszą sytuacją na Ukrainie i w Kanadzie.

Chociaż czołowi przedstawiciele branży wciąż wierzą w dalsze wzrosty, to coraz więcej z nich zaczyna sugerować, że na hossę trzeba będzie poczekać dłużej, niż początkowo zakładano. Najlepszym przykładem jest znany analityk i twórca modelu S2F: PlanB przewiduje 100 000 USD za BTC w 2023. Teraz dołączył do niego współzałożyciel giełdy Huobi Du Jun.

W rozmowie z CNBC podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego, kiedy można się spodziewać kolejnej hossy. Według Juna będzie ona związana z halvingiem. Warto jednak zwrócić uwagę, że ostatnie zmniejszenie o połowę nagrody za wydobycie bloku nie miało większego wpływu na kurs.

Czwarty halving ma być pod tym względem inny, przynajmniej zdaniem współzałożyciela Huobi: w kryptowalutach istnieje czteroletni cykl, co stanowi echo halvingu Bitcoina. W 2012 r. do obiegu wypuszczano połowę Bitcoina, a w 2013 r. była hossa, dzięki której wartość kryptowaluty wzrosła z 20 USD do prawie 2 000 USD. Później nastała bessa (…) W 2020 r. trzeci halving doprowadził do rynku byka w 2021 r., co podniosło cenę BTC z okolic 3 000 USD do 70 000 USD.

„In crypto, there is a cycle every four years, and this echoes with halving in Bitcoin. In 2012 half Bitcoin was released into circulation, and in 2013 there was a bull market when the value rose from $20 to almost $2,000 in 2013. It was a bear market after that (…) In 2020, the third halving led to the third bull market in 2021, which raised the price of Bitcoin from around $3,000 to $70,000”.

Czy zgadzasz się z prognozami współzałożyciela Huobi i to czwarty halving okaże się paliwem niezbędnym do rozpoczęcia nowej hossy?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze