PlanB przewiduje 100 000 USD za BTC w 2023

2 882

Analityk PlanB nie traci wiary w skuteczność swojego modelu S2F. Chociaż według jednej z wcześniejszych prognoz kurs BTC miał wzrosnąć w ubiegłym roku do około 100 000 USD, analityk poinformował, że zajmie to nieco więcej czasu.

Zgodnie z najnowszymi przewidywaniami, które PlanB przedstawił na swoim koncie na Twitterze, o 100 000 dolarów za Bitcoina będzie można myśleć w przyszłym roku.

Popularny analityk z byczym nastawieniem

PlanB cieszy się na Twitterze dużą popularnością. O ile jeszcze w październiku 2021 r. obserwowało go 972 800 osób, o czym wspomnieliśmy w artykule PlanB wróży kontynuację rynku byka na bitcoinie. Jaki cel na grudzień tego roku, to aktualnie jego konto @100trillionUSD ma aż 1,7 mln obserwujących.

Chociaż inni analitycy i inwestorzy nie zawsze są w stanie się zgodzić z prognozami przedstawianymi przez PlanB, to szybko zyskują na popularności. Zamieszczona wczoraj wiadomość o treści: zarówno S2F, jak i regresja logarytmiczna wskazują na 100 tysięcy dolarów w 2023 r. ma już blisko 10 000 polubień i 1 330 udostępnień.

„Both S2F and logarithmic regression point to $100K in 2023”.

W sierpniu ubiegłego roku PlanB podtrzymywał, że do końca roku najważniejsza kryptowaluta powinna osiągnąć sześciocyfrową kwotę (więcej informacji znajdziesz w artykule: PlanB utrzymuje prognozę ceny BTC na 100 000 USD i ujawnia, kiedy jego model zostanie unieważniony).

Do tego jednak nie doszło, a na przełomie roku cena Bitcoina utrzymywała się poniżej ATH. To sprawiło, że wiele osób zaczęło krytykować S2F. W międzyczasie PlanB zaprezentował inne modele (między innymi „floor model”), które przez pewien czas pokrywały się z ruchami ceny BTC. W końcu jednak trzeba było je odrzucić.

Analityk nie stracił jednak byczego nastawienia i ponownie pokazał swoją wiarę w Bitcoina. Tym razem podał jednak długoterminową prognozę.

Co sądzisz o najnowszej prognozie, zgodnie z którą już w przyszłym roku cena kryptowaluty może wzrosnąć do długo wyczekiwanych 100 000 dolarów?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze