Z Coinbase wypłacono BTC o wartości 1,2 miliarda USD

4 116

W ciągu zaledwie tygodnia z popularnej giełdy Coinbase wypłacono Bitcoiny o wartości 1,2 miliarda dolarów.

Oznacza to, że inwestorzy instytucjonalni są na poważnie zainteresowani najważniejszą kryptowalutą i nie zamierzają w najbliższym czasie sprzedawać zakupionych BTC.

Co oznacza spadek liczby BTC na giełdach?

Mniejsza liczba Bitcoinów na giełdach traktowana jest jako byczy sygnał. W takim przypadku inwestorzy wypłacają swoje kryptowaluty na portfele, co wskazuje na długoterminowy charakter inwestycji w cyfrowe aktywa. Jeżeli więc duże ilości Bitcoinów są wypłacane z giełd, to ich właściciele najprawdopodobniej stawiają na hodl.

Czy warto śledzić ruchy bitcoinowych wielorybów?

Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że wieloryby mogą w ten sposób manipulować rynkiem. Nagła informacja o przesłaniu ogromnej liczby BTC na giełdy często wywołuje strach wśród mniejszych inwestorów (zobacz również: Anatomia wieloryba, czyli jak najwięksi gracze poruszają rynkami kryptowalut).

Inwestorzy instytucjonalni kupują Bitcoina

O dużym odpływie Bitcoinów z giełdy Coinbase poinformowała firma analityczna Glassnode. Zebrane przez nią dane wskazują, że w ubiegłym tygodniu z giełdy wypłacono 31 130 Bitcoinów. Przy obecnym kursie 40 397 USD daje to około 1 257 558 610 dolarów. Oznacza to, że rośnie zainteresowanie Bitcoinem ze strony dużych graczy (zobacz również: Inwestorzy instytucjonalni wybierają Bitcoina zamiast złota).

Zdjęcie
Źródło: @glassnode

Duży odpływ Bitcoinów doprowadził do sytuacji, w której liczba BTC na giełdzie Coinbase spadła o 36,6% w porównaniu z ATH z kwietnia 2020 roku.

Ryzyko związane z przechowywaniem kryptowalut na giełdach

Ostatnie tygodnie pokazały, że przechowywanie kryptowalut na scentralizowanych giełdach nie jest najlepszym pomysłem. Już nawet CEO giełdy Kraken Jesse Powell ostrzega przed scentralizowanymi giełdami. Do zajęcia takiego stanowiska skłoniły go działania kanadyjskiego rządu, który domagał się od giełd kryptowalut blokowania kont bez uzyskania nakazu sądowego, co wywołało falę krytyki.

Co sądzisz o wypłaceniu ponad 31 000 BTC z popularnej giełdy? Czy można to traktować jako zapowiedź wzrostów? A może to próba manipulacji rynkiem przez wieloryby?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze