Jesse Powell ostrzega przed scentralizowanymi giełdami

2 870

CEO i współzałożyciel giełdy Kraken Jesse Powell nawołuje do wycofania kryptowalut ze scentralizowanych giełd.

Należy zaznaczyć, że chociaż Kraken również zalicza się do tego typu giełd, to ostatnie działania kanadyjskiego rządu skłoniły go do wydania ostrzeżenia.

Trudna sytuacja w Kanadzie

Informacje na temat sytuacji w Kanadzie znajdziesz w artykule: Bitcoinowa Zbiórka na Konwój wolności osiągnęła prawie milion dolarów. Tamtejszy rząd nie tylko zajął środki z kont bankowych należących do protestujących osób, ale też wymusił na giełdach kryptowalut, aby zastosowały się do ewentualnych żądań związanych z konfiskowaniem środków. Jedną giełd, które na rozkaz rządu będą musiały zablokować środki swoim użytkownikom, jest wspomniany Kraken.

CEO giełdy Kraken krytykuje działania kanadyjskiego rządu

CEO giełdy Jesse Powell w ostrych słowach skrytykował sytuację na swoim twitterowym koncie (@jespow):

Procesy sądowe są dla plebsu. W Kanadzie to siła stanowi prawo. Jeśli ktoś się nie zgadza, konfiskujecie jego majątek, cofacie licencje, wykluczacie z systemu finansowego i zabijacie jego zwierzęta domowe. Nie ma potrzeby debatować nad prawem i polityką, kiedy masz monopol na przemoc.

„Due process is for plebs. Might makes right in Canada. If someone dissents, you just confiscate their wealth, revoke their licenses, exclude them from the financial system and kill their pets. No need to debate the law, policy or even rights when you have a monopoly on violence”.

Jeden z internautów zapytał, czy Kraken zgodziłby się zablokować środki użytkownika bez nakazu sądowego, na co CEO giełdy odparł twierdząco i podkreślił, że podobnie jest ze wszystkimi giełdami scentralizowanymi: jeśli się o to martwisz, nie trzymaj swoich środków u żadnego scentralizowanego / regulowanego powiernika. Nie jesteśmy w stanie cię ochronić.

„If you’re worried about it, don’t keep your funds with any centralized/regulated custodian. We cannot protect you”.

Powell ostrzegł, że w związku z zapisami znajdującymi się w ustawie o sytuacjach nadzwyczajnych, z której skorzystał premier Kanady Justin Trudeau, scentralizowane giełdy będą musiały podporządkować się organom ścigania.

Jeżeli więc któraś ze scentralizowanych giełd otrzyma wezwanie do zamrożenia depozytów, wskazani inwestorzy utracą dostęp do swoich kryptowalut.

Komentarze