Wykres, który sugeruje paraboliczny rajd BTC | Czy historia się powtórzy?

Zobaczcie wykres, które sugeruje paraboliczny rajd BTC w najbliższej przyszłości. Jak szybko BTC może przywdziać pięciocyfrowe szaty?

Niedawne wzrosty wyceny „króla kryptowalut” nie utrzymały się, jak pamiętamy, zbyt długo. Kryptowaluta wykazała wczoraj pewne oznaki spowolnienia. Niemniej jednak poziom 8000 USD pozostaje utrzymany. Pamiętajmy, że wcześniej 8000 USD stanowiło znaczący poziom oporu dla BTC.

Jeden ze znanych analityków zauważył, że Bitcoin pokazuje wyjątkowo zwyżkowy wzór, który historycznie poprzedzał wiele parabolicznych rajdów.

Ważne wsparcie i „pięciocyfrowe szaty króla”

W chwili pisania tego tekstu BTC wyceniany jest na 8060 USD. Oznacza to wzrost z dziennego minimum 7700 USD, które zostało ustalone z dnia na dzień, podczas gdy byki próbowały doprowadzić do wyprzedaży.

7700 USD jest ważnym regionem wsparcia dla BTC, ponieważ właśnie tam pod koniec grudnia znajdował się opór. Było tak za każdym razem, gdy byki próbowały zainicjować rajd.

@LomahCrypto twierdzi, że jeżeli BTC chce przyjąć pięciocyfrowe szaty konieczne jest, aby byki wybiły się powyżej 8500 USD:

Wykres, który sugeruje paraboliczny rajd BTC

Murad Mahmudov przypomniał, że ostatnie minima Bitcoina w regionie 6000 USD znajdowały się tuż przy jego 200-dniowej średniej ruchomej MA200. Jak do tej pory, po silnej obronie tego poziomu, historycznie następowały znaczące, paraboliczne rajdy ceny.

https://twitter.com/MustStopMurad/status/1215714537527304193

Patrząc na różne ramy czasowe, pojawiają się inne wzorce, które potwierdzają dodatkowo powyższe oczekiwania. Na wykresach widać, na podstawie aktualnej obrony 8000 USD, że Bitcoin może być na wczesnym etapie następnego dużego rajdu parabolicznego.

https://twitter.com/MustStopMurad/status/1215714546050048000

Rzecz jasna nie jest pewne, czy kolejne wzrosty mają szansę odpowiadać rozmiarowo tym poprzednim. Potwierdzenia możliwości wzrostów w tym kształcie analitycy upatrują po kontynuacji umiejscowienia świec wykresu bitcoina ponad EMA 200.

Cieplutkie analizy od Jurka S. i Stokarza

Interesują Was aktualne analizy rynku bitcoina i kryptowalut alternatywnych, ale także złota czy srebra? Warto śledzić analizy Jurka S. i Stokarza! Oto linki do ich ostatnich, gorących materiałów analitycznych.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Komentarze