Wśród krypto inwestorów znowu zapanowała chciwość

Już od trzech dni na kryptowalutowym indeksie strachu i chciwości utrzymuje się chciwość. Jest to duża odmiana po ekstremalnym strachu, który odnotowano w ubiegłym tygodniu.

Aktualnie wskaźnik pokazuje 55/100, ale jeszcze dwa dni temu było to aż 60/100.

Poziom chciwości rośnie wraz z kursem Bitcoina

W chwili pisania artykułu Bitcoin kosztuje 47 270 USD. Najwyższa i najniższa cena odnotowana w ciągu ostatnich 24 godzin to odpowiednio 46 750 i 47 793 dolarów. W ciągu ostatnich 30 dni kurs wzrósł o 25%, a ciągu tygodnia o ponad 11%.

Nic więc dziwnego, że wskaźnik określający aktualne nastroje na rynku kryptowalut przesunął się z ekstremalnego strachu na chciwość.

Czy warto inwestować w momencie, w którym indeks wskazuje na chciwość?

Zwolennicy wspomnianego indeksu starają się zazwyczaj kupować cyfrowe aktywa w momencie, w którym wskazuje na strach lub ekstremalny strach. Chciwość, a już szczególnie skrajna chciwość jest natomiast traktowana jako sygnał do sprzedaży.

Jeżeli zastanawiasz się, czy kierowanie się kryptowalutowym indeksem strachu i chciwości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ma sens, koniecznie przeczytaj artykuł: Chciwość, strach i spółka | Emocje w cyklu rynkowym bitcoina. W przeszłości bardzo często okazywało się, że jeżeli na indeksie było 20/100 lub mniej, to po pewnym czasie miały miejsce duże wzrosty.

Pod koniec lutego, kiedy cena Bitcoina spadła do 37 000 dolarów, wiele osób zastanawiało się nad tym, czy to dobry moment na zakup Bitcoina? Kryptowalutowy indeks strachu i chciwości wskazywał wówczas na 23/100, co przekłada się na ekstremalny strach.

Indeks strachu: bitcoinowy czy kryptowalutowy?

Niektórzy zastanawiają się, czy popularny kryptowalutowy indeks strachu… dotyczy tylko Bitcoina, czy jednak można go używać również do innych kryptowalut. Warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób narzędzie zostało opisane przez twórców: Indeks strachu i chciwości dla Bitcoina i innych dużych kryptowalut.

„The Fear & Greed Index for Bitcoin and other large cryptocurrencies”

Co sądzisz o korzystaniu z tego typu wskaźników przy podejmowaniu decyzji o zainwestowaniu w kryptowaluty? Czy uważasz, że dzięki nim można zwiększyć swoje szanse na podjęcie trafnej decyzji?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze