Współzałożyciel PayPal żałuje, że nie kupił więcej Bitcoinów

2 536

Miliarder Peter Thiel przyznał, że mógł kupić więcej Bitcoinów. Swoimi przemyśleniami podzielił się w momencie, w którym kryptowaluta osiągnęła ATH na poziomie 67 000 USD.

W udzielonym wczoraj wywiadzie Thiel wypowiedział się nie tylko na temat kryptowalut, ale mówił również o sztucznej inteligencji i bankach centralnych.

Czy warto kupować BTC?

Chociaż miliarder kupił BTC, to teraz żałuje, że nie przeznaczył na zakup większej kwoty: powinieneś po prostu kupić Bitcoina.

„You’re supposed to just buy Bitcoin (…) I feel like I’ve been underinvested in it”.

Obawy związane z zakupem Bitcoina

Peter Thiel podzielił się również swoimi wątpliwościami, przez które nie zainwestował w kryptowaluty większej kwoty. Przede wszystkim chodziło o to, że zdaniem miliardera wiele osób znało ten sekret. Teraz jednak doszedł do wniosku, że istnieje szansa, że Bitcoin wciąż jest wystarczająco tajemniczy i czeka go jeszcze długa druga.

„I think the answers are still to go long. Maybe it still is enough of a secret”.

Co banki centralne zrobią z Bitcoinem?

Według Thiela ostatnie wzrosty BTC (więcej informacji znajdziesz w artykule: Rekordowa cena Bitcoina: kolejne ATH w jednym roku!) to duży problem dla banków. Miliarder pokusił się o stwierdzenie, że nowy rekord ceny może oznacza, że jesteśmy w momencie upadku banków centralnych.

„(…) surely tells us that we are at a complete bankruptcy moment for the central banks”.

Co Thiel sądzi na temat sztucznej inteligencji?

Peter Thiel już od kilku lat nie kryje swojego entuzjazmu wobec Bitcoina. Jednocześnie nie jest zadowolony z rozwoju innych technologii. Według niego sztuczna inteligencja może doprowadzić do zniszczenia świata.

„(AI is) going to destroy the world”.

Thiel był jednym z trzech współzałożycieli PayPal (przez pewien czas zajmował stanowisko CEO). Dodatkowo był jednym z pierwszych inwestorów, którzy uwierzyli w sukces Facebooka. Dzięki takim decyzjom już w 2010 roku znalazł się na prestiżowej liście Forbes 400 z majątkiem oficjalnie wycenianym na 1,5 miliarda dolarów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze