Właściciele adresów Cardano tracą pieniądze

19 203

Na początku miesiąca informowaliśmy, że według danych Cardano Blockchain Insights z każdym dniem przybywa kilka tysięcy adresów Cardano. Teraz jednak okazało się, że przynajmniej na razie, zwiększone zainteresowanie projektem stworzonym przez Charlesa Hoskinsona przynosi inwestorom straty.

Firmy analityczna IntoTheBlock ujawniła, że blisko 82% wszystkich adresów odnotowało stratę w związku z nieprzerwanym spadkiem kursu ADA.

82% adresów Cardano ze stratą

Dane IntoTheBlock wskazują, że 82% wszystkich portfeli, na których znajduje się ADA, jest obecnie na minusie. Próg rentowności odnotowano obecnie u 3% inwestorów, a zysk udało się osiągnąć 14%.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że IntoTheBlock skupia się wyłącznie na danych on-chain. Tym samym statystyki nie uwzględniają ADA przechowywanych na giełdach kryptowalut.

Rośnie zainteresowanie Cardano

O ogromnym wzroście zainteresowania Cardano pisaliśmy już na początku kwietnia: każdego dnia przybywa blisko 5000 portfeli Cardano. Statystyki Cardano Blockchain Insights ujawniły wówczas, że tylko od początku 2022 r. przybyło ponad 450 000 adresów Cardano.

Potwierdzają to dane IntoTheBlock. Wynika z nich, że 12% inwestorów ADA kupiło swoje kryptowaluty w okresie nieprzekraczającym jednego miesiąca. Rekordowe dla projektu Hoskinsona okazały się ostatnie 12 miesięcy, kiedy to swoje ADA kupiło aż 76% wszystkich posiadaczy tej kryptowaluty.

O ile jednak potwierdza to rosnące zainteresowanie projektem, to jednocześnie ujawnia niewielki procent prawdziwych hodlerów Cardano. Tylko 11% osób, które mają na portfelu ADA, trzyma je od ponad roku.

Jaka przyszłość czeka Cardano?

Sieć Cardano przez cały czas się rozwija, a niedawno wystartowały pierwsze Dexy na Cardano (pierwszym był MuesliSwap, który ma swój token MILK). Dodatkowo od początku roku wzrosła liczba dużych transakcji z wykorzystaniem ADA. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest ich ponad 50 razy więcej (więcej informacji znajdziesz w artykule: Cardano – ogromny popyt instytucjonalny).

W chwili pisania artykułu Cardano (ADA) kosztuje 0,973522 USD, co oznacza 68,5% spadek od ATH sprzed 7 miesięcy.

Co sądzisz o niewielkiej liczbie długoterminowych hodlerów ADA? Czy może to oznaczać, że tak naprawdę niewiele jest osób, które wierzą w sukces Cardano?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze