Wieloryby przenoszą Ethereum na giełdy? Mieszane nastroje przed Merge

6 701

Merge Ethereum jest coraz bliżej. Zmiana początkowo była planowana na 19 września, jednak w ostatnich dniach najbardziej prawdopodobny jest 15 września. Przejście na mechanizm proof-of-stake to rewolucja, która długofalowo przyniesie wiele zmian. Jednak jak wpłynie na ceny?

Możemy oczekiwać wzrostów, spadków, czy też Merge na rynkach pozostanie niezauważony?

Jak Merge Eteherum wpłynie na ceny?

Opinie na temat tego jak Merge wpłynie na ceny ETH są podzielone. Ogromnym entuzjastą Merge był np. Vivek Roman, z którym wywiad został omówiony w tym artykule. Uważał on m.in. że mechanizm proof-of-stake jest bardziej zrównoważony ekonomicznie, zmniejszy inflację, a także może wywołać szok podażowy.

Optymizmem wykazywał się także Michaël van de Poppe:

Uważał on, że Merge to jedno z największych wydarzeń w historii blockchain i jego potencjał jest niedostrzeżony.

Niektórzy wciąż zachowują pozytywne nastawienie. Do tego grona możemy zaliczyć m.in. użytkownika ImNotTheWolf zwraca uwagę, że Etherum jest w formacji klina wznoszącego:

Z kolei Rekt Capital zwraca uwagę, że aktualnie kształtuje się nowy punkt oporu na kursie ETH:

Jednocześnie portal CoinTelegraph, powołując się na dane z firmy Santiment zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy wieloryby wysłały znaczne ilości ETH  na giełdy. Napływ kapitału na giełdy zwykle zwiastuje niedźwiedzie nastroje, ponieważ kryptowaluty na giełdach łatwiej sprzedać i osiągnąć zyski ze sprzedaży.

CoinTelegraph zwraca uwagę, że hossa maleje wraz ze zbliżającym się terminem Merge. To z kolei może wskazywać, że jest to wydarzenie typu „ kup plotkę, sprzedaj wiadomości”. Możemy o nim mówić gdy oczekujemy pozytywnych wydarzeń w przyszłości np. pozytywnych odczytów CPI, Merge. W odpowiedzi na oczekiwania rynek rośnie jeszcze zanim to wydarzenie ma miejsce. Przez to sam moment wydarzenia nie ma istotnego wpływu na ceny, a wręcz może nastąpić ich spadek.

Oceniając nastawienie przed Mergem warto przypomnieć jeszcze niedawną wypowiedź Meltem Demirors. Zwraca ona uwagę, że Merge to nie jest odosobnione wydarzenie. Należy pamiętać, że na ceny kryptowalut wpływa wiele czynników, takich jak aktualna sytuacja makroekonomiczna, wydarzenia gospodarcze np. Jackson Hole, czy też regulacje branży kryptograficznej.

Sprawdź też:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze