Merge Ethereum szansą na pokonanie bitcoina! Wywiad z Vivek Raman

Bitcoin bez wątpienia jest najbardziej rozpoznawalną, ikoniczną kryptowalutą na świecie. Bardzo często analitycy zwracali uwagę, że nastroje na bitcoine wpływały również na pozostałe kryptowaluty. Jednak nadchodzące przejście Ethereum z mechanizmu proof of work na proof of stake może przynieść istotne zmiany.

Warto w tym miejscu zauważyć, że w ostatnich dniach cena BTC systematycznie spada po ostatnim rajdzie, natomiast w tym samym czasie ETH znajduje się w konsolidacji. Według niektórych analityków Ethereum w najbliższym czasie może wzrosnąć. Prognozy wynikają nie tylko z analiz technicznych, ale także przejścia na mechanizm proof of stake.

Dlaczego Merge Ethereum jest tak istotny?

Mechanizm proof of work, na którym bazuje m.in. bitcoin, a także (jeszcze) ETH, to mechanizm, w którym górnicy rywalizują ze sobą. Jedną z jego wad jest duże zużycie energii. Co w perspektywie zmian klimatycznych, a także kryzysu energetycznego nie jest dobrą informacją.

Natomiast w mechanizmie proof of stake wykorzystuje się walidatory, które dobierane są losowo. To umożliwia dokonywanie większych transakcji, mniejszym kosztem, zmniejsza się także energochłonność kryptowaluty.

Szerszą perspektywę na znaczenie Merge Ethereum rzuca wywiad, którego udzielił Vivek Raman dla portalu CoinTelegraph:

Według niego bitcoin pozostanie cyfrowym złotem, jednak to Ethereum będzie miało większe możliwości adaptacji jako podstawa gospodarki DeFi.

Jak Merge Ethereum wpłynie na ceny?

Vivek Raman w wywiadzie zwraca on uwagę, że mechanizm proof of stake jest bardziej zrównoważony ekonomicznie. Nowy mechanizm wpłynie także na inflację, która może spać do poziomu 0,22% (z 4,3%):

https://twitter.com/VivekVentures/status/1545985716374556672

Ponadto Vivek Raman zwraca uwagę, że podaż ETH może zostać zmniejszona nawet o 90%. Może wywołać to szok podażowy. Jest to zjawisko, gdy dostępność pewnych zasobów została istotnie ograniczona np. dostępność gazu w wyniku decyzji politycznych. Mniejsza podaż przy niezmienionym popycie wywołuje wzrost cen.

Na podstawie tych danych można oczekiwać wzrostów. Jednocześnie należy pamiętać, że na ceny kryptowalut wpływa wiele czynników m.in. nastroje na rynku, wydarzenia makroekonomiczne.

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx