Wieloryb machnął ogonem | 2000 BTC zdeponowane na Binance

4 146

Wczoraj wieczorem pewien wieloryb zdeponował na Binance 2000 BTC (18,6 mln $). Ten fakt wzbudził obawy, że może to być oznaką nadchodzącej wyprzedaży. Wydaje się to jednak bardziej ciekawostką, niż znaczącym czynnikiem rynkowym. Tak przynajmniej twierdzi większość komentatorów na Whale Alert.

Wczoraj wieczorem BTC wyceniany był na blisko 9600$. Wielu analityków upatrywało w przebiciu tego poziomu jedyną szansę na potencjalny sukces w rajdzie bitcoina powyżej 10 000$.

Wieloryb zdeponował 2000 BTC na Binance

Whale Alert (@whale_alert) poinformował wczoraj, że 2000 BTC zostało wpłacone na Binance.

Adres nadawcy jest obecny w łańcuchu bloków Bitcoin już od pewnego czasu. Nadal jest w posiadaniu 4053 BTC, co w odczuciu niektórych stanowi pewne pocieszenie o tyle, o ile z adresu nie wypłynęło całe saldo. W całej swojej historii ten portfel obrócił ponad 60 000 BTC.

Odpowiedzi na ten ruch były, jak można się spodziewać, w dużej mierze alarmujące. Tak było przynajmniej w pierwszej chwili.

Jeszcze wczoraj bitcoin odnotował znaczny wzrost. W chwili, gdy Whale Alert poinformował o transferze, kurs kryptowaluty zbliżał się do 9500$. W ciągu godziny od transferu 2000 BTC do Binance, bitcoin skoczył z 9300 $ do 9450 $.

Ruchy korekcyjne na bitcoinie

Sam ruch 2000 BTC nie wpłynie raczej zbyt poważnie na rynek, nawet jeśli środki zostaną sprzedane. Istnieje jednak obawa, że może to oznaczać, że rynek uzna, że potrzebna jest korekta.

Wydaje się, że wraz z nadchodzącym halvingiem kurs bitcoina może w nadchodzących miesiącach nadal rosnąć. Nie wszyscy jednak zgadzają się z taką retoryką. Po ostatnich dużych wzrostach rynek może chcieć dokonać zdrowej korekty, zanim z powodzeniem zaatakuje poziom 10 000$.

Tak czy inaczej Tom Lee z Fundstrat wierzy, że mamy właśnie do czynienia ze wskaźnikiem, który może zainicjować bitcoinowy bull run:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze