Wenezuela: Bitcoin popularniejszy niż w Kanadzie i Indiach

1 059
W ostatnim czasie już kilkakrotnie pisaliśmy na temat Wenezueli oraz postępującej tam adopcji wirtualnych walut. Kraje rozwijające się często dotykają problemy gospodarcze spowodowane nieudolną polityką monetarną lub czynnikami związanymi z polityką międzynarodową. W Wenezueli doprowadziło to do wręcz niemożliwej do opanowania hiperinfalcji. Konsekwencją takiego stanu rzeczy był spadek zaufania do waluty krajowej i wzrost użycia kryptowalut.
Wenezuela

Według mistrza danych Matta Ahlborg’a, z danych portalu LocalBitcoins wynika, że Wenezuela odpowiada za dużą część bitcoinowych transakcji P2P. W 2018 roku ich wartość wyniosła więcej niż w Kanadzie, Indiach i Australii łącznie – ok. 235 milionów dolarów. Dla porównania, w przypadku największej gospodarki świata, Stanów Zjednoczonych, osiągnęła ona poziom 373 milionów dolarów. Wszystkie bitcoinowe transakcje peer-to-peer na świecie wyniosły zaś 3,1 miliarda dolarów w ciągu omawianego okresu. Jednym z czynników ograniczającym ich liczbę w krajach rozwniętych jest duży spread cen BTC na portalu LocalBitcoins. Zamiast płacić kilka procent więcej od obecnej ceny kursowej, obywatele USA, Kanady czy Australii wolą skorzystać z usług firm takich jak np. Coinbase.

Wenezuela

Rosja – przykład wpływu sankcji

Nałożone na Rosję sankcje finansowe (z powodu konfliktu z Ukrainą) przyczyniły się do gwałtownego wzrostu transakcji w ramach portalu LocalBitcoins. Nie bez znaczenia jest również niepewność związana z regulacjami dotyczącymi cyfrowych walut w tamtym regionie. W rezultacie, Rosja odpowiada za największy udział bitcoinowych transakcji peer-to-peer – aż 756 milionów dolarów. Jest to ponad dwa razy więcej niż USA i ok. 3 razy więcej niż Wenezuela. Jeśli jednak porównany wolumen transakcji LocalBitcoins do 5 miliardów (globalnego) dziennego obrotu BTC, liczby te wydają się bardzo niskie.

Nowy wskaźnik – Usage per (Online) Economic-Person

Matt Ahlborg zdecydował się na wprowadzenie nowego wskaźnika opisującego internetową zdolność przyłączeniową danego kraju. Jego nazwa to Usage per (Online) Economic-Person. Badacz przedstawił dane, z których wynika zależność między stopniem wolności gospodarczej a popytem na transakcje P2P. Im mniejsza wolność gospodarcza, tym większe zainteresowanie kupnem BTC za pomocą portalu LocalBitcoins.

Wenezuela
Źródło: https://medium.com/@mattahlborg/

Jak myślicie, czy bitcoinowe transakcje P2P na LocalBitcoins przetrwają?

Zapraszam do dyskusji!

Komentarze