Wells Fargo: nie jest za późno na zainwestowanie w Bitcoina

2 747

Analitycy amerykańskiego holdingu Wells Fargo uważają, że inwestorzy nie powinni zwracać uwagi na dotychczasowe wzrosty kryptowalut. Ich zdaniem branża wciąż znajduje się na wczesnym etapie adopcji.

Oznacza to, że wciąż nie jest za późno, aby zainwestować w Bitcoina i inne kryptowaluty.

Probitcoinowy raport Wells Fargo

Już w sierpniu ubiegłego roku informowaliśmy, że zamożni klienci Wells Fargo uzyskają ekspozycję na Bitcoin. Jest to o tyle istotne dla branży, że holding usług finansowych działa w 35 krajach i obsługuje ponad 70 milionów klientów.

Zespół analityków Wells Fargo zajmujący się Globalną Strategią Inwestycyjną opublikował raport, z którego wynika, że chociaż wiele kryptowalut pozwoliło inwestorom uzyskać spektakularne wzrosty, to wciąż nie jest za późno, aby w nie zainwestować. Analitycy przyznali, że chociaż rozumieją argument „już za późno na inwestowanie w krypto”, to się z nim nie zgadzają. Ich zdaniem nie należy skupiać się na dotychczasowych wynikach, zwłaszcza że w przypadku kryptowalut może się to okazać mylące dla nowych inwestorów.

„We understand the ‘too late to invest’ argument but do not subscribe to it. We believe that focusing too much on past performance, especially with cryptocurrencies, can be misleading to new investors”.

Jako kluczowy argument analitycy wskazują na to, że większość popularnych kryptowalut nie ma nawet pięciu lat, a najstarszej z nich (BTC) wciąż wiele brakuje do osiągnięcia pełnej dojrzałości.

Wczesny etap rozwoju kryptowalut

Analitycy Wells Fargo dodają, że nie powinno się postrzegać inwestowania w kryptowalut jako „zbyt późne” ani „zbyt wczesne”, ale po prostu uznać, że jest to „wczesny” etap. Dodatkowo tempo adopcji krypto można ich zdaniem porównać z innymi nowymi technologiami (na przykład z internetem), jednak w przypadku kryptowalut widać dużo większą skalę.

Nie oznacza to jednak, że każdą kryptowalutę można uznać za dobrą inwestycję. Zespół z Wells Fargo podkreśla, że inwestorzy powinni zacząć od dokładnego zrozumienia rynku.

Co sądzisz o byczych prognozach dużego holdingu finansowego? Czy zgadzasz się, że teraz jest idealny moment na zainwestowanie w kryptowaluty?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze