Valkyrie’s Bitcoin ETF

W ostatnich dniach nie brakuje artykułów, w których autorzy (powołując się na przeróżne źródła), przepowiadają szybkie wprowadzenie pierwszego amerykańskiego ETF na Bitcoinie.

Chociaż żadna z tych informacji nie została oficjalnie potwierdzona, to na temat wprowadzenia ETF wypowiedział się już nawet odpowiedzialny za listing wiceprezes giełdy NASDAQ.

Czy Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdzi w końcu ETF na Bitcoinie?

W wiadomości, której autorem jest Eun Ah Choi (wiceprezes NASDAQ do spraw listingu) znalazła się informacja o tym, że rejestracja jednostek funduszu Valkyrie’s Bitcoin ETF została już zaakceptowana przez SEC. Oznacza to, że niedługo można się spodziewać oficjalnego zatwierdzenia wniosku o utworzenie funduszu ETF i wprowadzenia notowań na giełdę NASDAQ.

Co to jest Valkyrie’s Bitcoin ETF?

Prospekt emisyjny w sprawie Valkyrie’s Bitcoin ETF został złożony 11 sierpnia tego roku. Znalazła się w nim informacja o tym, że ETF ma oferować inwestorom pośrednią ekspozycję na kryptowaluty dzięki zastosowaniu kontraktów terminowych, które będą rozliczane w gotówce.

W celu nabywania kontraktów zostanie założona spółka z siedzibą na Kajmanach. Jedynym właścicielem spółki ma być fundusz. Chociaż ostateczny termin zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku upływa z dniem 25 października, Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd może go wydłużyć do 8 grudnia.

Taka sytuacja miała niedawno miejsce w przypadku czterech innych projektów: Global X Bitcoin Trust, Valkyrie XBTO Bitcoin Futures Fund, WisdomTree Bitcoin Trust i Kryptoin Bitcoin ETF (więcej informacji znajdziesz w artykule: Przesunięcie terminów ETF-ów).

Warto zauważyć, że kilka dni temu SEC zatwierdziła ETF śledzący wyniki firm inwestujących w Bitcoina.

Rynek reaguje na dobre wiadomości

Kurs BTC, który w ostatnich dniach przez cały czas rośnie, wynosi obecnie 61 695 USD, co oznacza prawie 8% wzrost w ciągu 24 godzin i ponad 30% wzrost w ciągu ostatnich 30 dni. Jeżeli natomiast ktoś zainwestował w Bitcoina rok temu, mógł zyskać nawet 440%.

Co sądzisz o wprowadzeniu ETF na BTC? Czy Valkyrie’s Bitcoin ETF rzeczywiście może okazać się pierwszym tego typu funduszem inwestycyjnym?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze