USA powinny przewodzić opracowaniu międzynarodowych ram regulacyjnych dotyczących krytptowalut

3 268

USA powinny przewodzić opracowaniu międzynarodowych ram regulacyjnych dotyczących krytptowalut

Projekt Digital Dollar (Digital Dollar Project – DDP), który jest programem partnerskim pomiędzy Accenture i Digital Dollar Foundatiom ma na celu przyspieszenie eksploracji waluty cyfrowej banku centralnego USA (CBDC). Szefowie projektu opublikowali zaktualizowaną wersję białej księgi, która zachęca i oczekuje od rządu USA podjęcia bardziej aktywnej roli w ustanawianiu międzynarodowych standardów dla walut cyfrowych.

„Stany Zjednoczone muszą zapewnić, że demokratyczne wartości wolnego społeczeństwa, w tym wolność finansowa i wolność gospodarcza, zostaną zapisane w przyszłości pieniądza” – powiedział DDP.

W artykule zarzucono rządowi USA, że Stany Zjednoczone były „wyraźnie nieobecne” w globalnych dyskusjach na temat CBDC do 2022 roku, co DDP nazwał „nierozsądnym zaniedbaniem” ze względu na fakt, że emisja CBDC przez inne kraje „będzie miała znaczący wpływ na krajową gospodarkę USA”.

DDP powiedział, że w miarę jak coraz więcej krajów opracowuje i wypuszcza systemy CBDC zaprojektowane w celu zastąpienia tradycyjnych walut, zagrożenie, jakie te systemy stanowią dla roli dolara jako globalnej waluty rezerwowej, będzie nadal rosło. Dlatego „decydenci w USA powinni opracować strategię zachowania centralnej roli dolara w globalnej gospodarce cyfrowej”.

Dane dostarczone przez Atlantic Council pokazują, że rządy 114 krajów, reprezentujących ponad 95 procent światowego PKB, obecnie badają lub rozwijają CBDC, podczas gdy Stany Zjednoczone zachowują ostrożność w podejściu do tworzenia cyfrowego dolara.

„W nadchodzącej erze CBDC,  Stany Zjednoczone powinny aktywnie przewodzić globalnym dyskusjom na temat standardów zarządzania, interoperacyjności, bezpieczeństwa, prywatności i skalowalności, zamiast reagować na zagraniczne decyzje CBDC” – zalecił DDP. Należy to zrobić „niezależnie od decyzji o wdrożeniu CBDC w USA, czy nie”, dodał.

Przeczytaj także : Japońskie organy regulacyjne chcą, aby firmy kryptowalutowe były traktowane jak tradycyjne banki

DDP przedstawiło rządowi USA i amerykańskiemu sektorowi prywatnemu trzy sugestie dotyczące postępowania z CBDC.

Po pierwsze, rząd USA powinien „zwiększyć inwestycje i aktywność w badaniu i badaniu korzyści i wyzwań stokenizowanego dolara cyfrowego, w tym wykorzystując przejrzyste i innowacyjne partnerstwa publiczno-prywatne w celu opracowania systemu i oceny rozwiązań w celu zachowania wszystkich formy prywatności i bezpieczeństwa”.

Po drugie, zalecił, aby rząd stał się światowym liderem w ustanawianiu międzynarodowych standardów walut cyfrowych „niezależnie od tego, czy zdecydował się na wdrożenie dolara cyfrowego”.

I wreszcie, DDP zalecił, aby amerykański sektor prywatny – który obejmuje amerykańskie podmioty komercyjne działające w obcych jurysdykcjach oraz oparte na polityce instytucje akademickie i non-profit – kształciły się w zakresie „zrozumienia strategicznych i operacyjnych skutków szybko postępujących wdrożeń CBDC za granicą”.

Przede wszystkim DDP wezwała Stany Zjednoczone do przejęcia odpowiedzialności za pomoc w ustanowieniu globalnych ram dla CBDC, tak aby w projekcie można było uwzględnić amerykańskie ideały oraz interesy.

„Stany Zjednoczone powinny przewodzić opracowaniu międzynarodowych ram regulacyjnych dotyczących walut cyfrowych, w tym CBDC, które priorytetowo traktują prywatność, ochronę konsumentów, zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania przestępczości finansowej, stabilność finansową i ochronę suwerenności monetarnej” – podsumował DDP.

Może Cię zainteresuje :

Komentarze