Telegram | Sąd blokuje emisję tokenów GRAM

Telegram, który zebrał 1,7 miliarda dolarów w 2018 r., stanął przed kolejnym problemem. Sąd Federalny w Nowym Jorku wydał orzeczenie, że dystrybucja tokena „GRAM” narusza amerykańskie przepisy dotyczące papierów wartościowych.

Sąd orzekł, że:

„[…] biorąc pod uwagę realia ekonomiczne w ramach testu Howeya, Sąd stwierdza, że ​​program odsprzedaży tokenów GRAM na wtórnym rynku publicznym stanowiłby integralną część procesu sprzedaży papierów wartościowych bez wymaganych oświadczeń rejestracyjnych”.

Test Howeya na tokenach GRAM

Na podstawie wyników testu Howeya w kontekście okoliczności pozyskiwania funduszy Sąd stwierdził, że:

„rozsądni nabywcy nie byliby skłonni zapłacić 1,7 miliarda dolarów za nabycie GRAM jedynie jako sposób przechowywania lub przenoszenia wartości. Zamiast tego, Telegram opracował program maksymalizacji kwoty, jaką pierwotni nabywcy byliby skłonni zapłacić Telegramowi, tworząc strukturę, która pozwoli tym nabywcom zmaksymalizować wartość, jaką otrzymują przy odsprzedaży na rynkach publicznych”.

SAFT

Tokeny GRAM były oferowane w tak zwanym dokumencie SAFT (Simple Agreement for Future Tokens). Pomysł polegał na tym, że chociaż sam SAFT był umową inwestycyjną, to przyszłe tokeny oferowane w ramach jego sieci funkcjonalnej już nie były nią objęte.

Jeżeli inne sądy pójdą w ślady interpretacji Sądu Federalnego, może to spowodować znaczne przeszkody dla innych emitentów w ramach SAFT.

Link do wyroku Sądu w tej sprawie znajdziecie tutaj.

Komentarze