SEC przesuwa termin decyzji w sprawie ETF Direxion Asset Management

1 770
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przesunęła do września decyzję w sprawie zatwierdzenia pięciu funduszy ETF na Bitcoinie. Przesunięcie terminu dotyczy funduszy zaproponowanych przez firmę inwestycyjną Direxion Asset Management.

Direxion Asset Management planuje dostarczenie pięciu powiązanych z Bitcoinem funduszy ETF, z których część ma oferować podwojenie wyników transakcji futures na Bitcoinie. Fundusze mają być notowane na platformie NYSE Arca i wykorzystywać dźwignię finansową.Wyniki inwestycyjne będą pozytywnie skorelowane z 125%, 150% lub 200% dziennym zwrotem docelowego wskaźnika referencyjnego” Szczegóły zostały zawarte w zgłoszeniu NYSE do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 4 stycznia 2018r..

Direxion chce uruchomić pięć następujących EFT:

  • Direxion Daily Bitcoin Bear 1X Shares;
  • Direxion Daily Bitcoin 1,25X Bull Shares;
  • Direxion Daily Bitcoin 1,5 Bull Shares;
  • Direxion Daily Bitcoin 2X Bull Shares;
  • Direxion Daily Bitcoin 2X Bear Shares.

Fundusze ETF dostarczane przez Direxion Asset Management mają opierać się na instrumentach pochodnych futures w celu osiągnięcia ceny przy zwiększonej stopie procentowej.

Przesunięcie terminu przez SEC

SEC zazwyczaj podejmuje decyzje w ciągu 45 dni od złożenia wniosku, ale zgodnie z oficjalnym dokumentem opublikowanym we wtorek 24.07.2018 przez Biuro Publikacji Rządowych Stanów Zjednoczonych, agencja nadal rozważa wniosek i ogłosi swoje orzeczenie 21 września.

Komisja uznaje za stosowne wyznaczenie dłuższego okresu na wydanie decyzji o zatwierdzeniu lub odrzuceniu proponowanej zmiany zasad, tak aby mieć wystarczająco dużo czasu na rozważenie proponowanej zmiany zasad. W związku z tym Komisja […] wyznacza dzień 21 września 2018 r. Jako datę, w której Komisja zatwierdzi lub odrzuci zaproponowaną zmianę przepisów „- oświadczyła SEC.

Fundusz ETF Bitcoin na CBOE

Komisja nie wypowiedziała się odnośnie do długo oczekiwanej decyzji dotyczącej wniosku ETF złożonego przez VanEck i SolidX, który został przedłożony przez CBOE w zeszłym miesiącu. Firma zarządzająca pieniędzmi VanEck i firma  SolidX, zaproponowały założenie ETF na podstawie fizycznych bitcoinów, a nie kontraktów futures. Zgłoszenie wywołało duże zainteresowanie społeczności kryptowalutowej, która przedłożyła  ponad 250 komentarzy w sprawie na stronie internetowej SEC. Aplikacja Direxion otrzymała dotychczas jedynie dwa komentarze .

CEO VanEck, Jan van Eck, powiedział dla CoinDesck, że wierzy, że bitcoin jest „uzasadnioną opcją inwestycyjną, i jest rodzajem” cyfrowego złota „, które może mieć sens w portfelach inwestorów, pomimo napotykanych wcześniej barier regulacyjnych.

’Wierzymy, że wspólnie zbudujemy coś, lepszego niż inne rozwiązania, które obecnie przechodzą przez proces regulacyjny” „ETF jest zaprojektowany w celu zapewnienia ekspozycji na cenę bitcoin, a składnik ubezpieczeniowy będzie chronić akcjonariuszy przed ryzykami operacyjnymi związanymi z pozyskiwaniem i utrzymywaniem bitcoinów.”

Poprzednie zgłoszenia związane z założeniem funduszy ETF na Bitcoinie były wielokrotnie odrzucane przez SEC. Zgłoszenie, złożone przez Tylera i Camerona Winklevoss’ów na początku tego roku,  zostały odrzucone przez regulatora ze względu na wysoce niestabilny i nieuregulowany charakter kryptowaluty. SEC zakwestionowała zdolność tych ETF do zawarcia niezbędnych umów dotyczących podziału nadzoru oraz brak ochrony przed oszustwami i manipulacjami w praktykach handlowych.

wywiadzie dla Bloomberga z 7 listopada 2017 Prezes CBOE Chris Concannon oświadczył, że wydanie regulowanych produktów futures Bitcoin otworzyło możliwości wprowadzenia na rynek ETFów Bitcoin.

Przesunięcie terminu dotyczącego ETF można odczytywać jako pozytywną informację

Jeśli Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd byłaby z góry negatywnie nastawiona do wniosku, prawdopodobnie sprawa zostałaby rozpatrzona terminowo. Wyznaczono jednak dłuży okres na wydanie decyzji o zatwierdzeniu lub odrzuceniu propozycji Direxion Asset Management, co można odczytywać jako pozytywny sygnał. Pogłębiona analiza i przygotowanie stanowiska Komisji w powyższej sprawie potrwa jeszcze kilka tygodni. Finalne stanowisko poznamy 21 września 2018 r.

 

Komentarze