Rynek BTC nie jest gotowy na spadki? | Zobacz dane, które wyjaśniają kilka spraw

3 535

Ilość bitcoinów zdeponowanych ostatnio na giełdach wydaje się sugerować, że rynek BTC nie zaczął jeszcze pompować na dobre. Historycznie, depozyty na giełdach szły w parze z wzrostami kursu BTC. Tym razem jest inaczej. Co to może oznaczać?

Unfolded to firma zajmująca się badaniem rynku kryptowalut, która przyjrzała się wielkości depozytów giełdowych w BTC w porównaniu do okresów, kiedy cena BTC notowała praktycznie pionowe wzrosty. Unfolded wykorzystało dane od GlassNode aby wykazać, że rynek zwykle tworzył lokalną górkę po gwałtownym wzroście depozytów na giełdach kryptowalut.

Rynek BTC „nie widzi” nowych depozytów?

Unfolded wskazuje, że historycznie, kiedy rynek BTC zbliżał się do lokalnych lub globalnych szczytów, obserwowaliśmy wzrost depozytów na giełdach. Uzasadnienie jest proste. Aby stworzyć szczyt, trend musi przejść z góry na dół. Aby tak się stało, presja sprzedaży musi przekraczać presję zakupu. Inwestorzy muszą chcieć sprzedawać. Według powyższych danych – aktualnie taka sytuacja po prostu nie ma miejsca.

Powszechnie uważa się, że przechowywanie środków na giełdach nie jest najlepszą praktyką. Jednakże aby można było sprzedać, trzeba najpierw zdeponować te środki właśnie tam.

Najbardziej uderzającym przykładem jest oczywiście niedoścignione jak dotąd ATH bitcoina w wysokości niemal 20 000 $. Kiedy dobrze przyjrzymy się wykresowi okaże się, że ogromy skok depozytów na giełdach idealnie pokrywa się z pęknięciem bańki.

To samo zjawisko dotyczy każdego z lokalnych szczytów prowadzących do ATH. Zmiany trendów na początku lata i jesieni 2017 r. a także wiosną 2018 r. i latem 2019 r. – one wszystkie pokrywają się z wyraźnym wzrostem ilości bitcoinów wysyłanych do systemów obrotu.

Według danych GlassNode, ilość bitcoinów zdeponowanych na giełdach zmniejsza się od czasu, kiedy cena BTC zaczęła spadać po zeszłorocznym szczycie w wysokości 14 000$. Ciekawe, że pomimo wzrostu ceny o około 45 procent od początku 2020 roku, nie odnotowano wzrostu depozytów!

Oczywiście taki wskaźnik nie jest do końca doskonały. Dane Unfolded mogą jednakże sugerować, że na rynku jest jeszcze sporo miejsca na wzrosty. Jako że naturalna kolej rzeczy nie może zostać zaburzona, po każdej burzy nastaje cisza. Skoro tak, rynek z pewnością zanotuje korektę. Przykład hossy z 2017 r. pokazuje jednak, że takie korekty niekoniecznie muszą być trwałe.

PS. Skoro temat przechowywania a właściwie (nie) przechowywania kryptowalut na giełdach został wywołany, zachęcamy Was do lektury opracowania dotyczącego kryptowalutowych portfeli.

PS.

Czy zapisaliście się już do newslettera Bithub i odebraliście swój Kurs Analizy Technicznej Bitcoina i Kryptowalut Alternatywnych? Możecie to zrobić z poziomu strony głównej naszego serwisu lub poniższego artykułu:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze