Raport WEF: 40 banków centralnych eksperymentuje z CBDC

787
Banki centralne jeszcze nie tak dawno temu wydawały się stać na czele przeciwników cyfrowych walut. Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać i to radykalnie. Technologia łańcucha bloków staje się przedmiotem zainteresowania coraz większej liczby instytucji. Potwierdza to raport World Economic Forum (WEF) – banki narodowe badają i analizują możliwość włączenia się w inicjatywę emisji CBDC (central bank digital currencies). W następnych latach zdecydują, czy stworzą i zaimplementują narodowe kryptowaluty w swoich systemach gospodarczych.

WEF

Według raportu sporządzonego przez World Economic Forum (WEF), dziesiątki banków centralnych rozważa lub wkrótce rozważy kwestię emisji CBDC (central bank digital currencies). World Economic Forum (WEF) to międzynarodowa organizacja działająca na rzecz współpracy publiczno-prywatnej w ramach aktywności gospodarczej. W swoim raporcie powołuje się na styczniową publikację Bank for International Settlements (BIS). Możemy w nim przeczytać, że przynajmniej 40 banków narodowych przeprowadza pilotażowe projekty i sprawdza użyteczność technologii systemów rozproszonych. Ich celem jest integracja finansowa, poprawa cyberbezpieczeństwa oraz wydajność płatności.

Wśród korzyści CBDC możemy wymienić poprawę procedury Know Your Customer (KYC) oraz Anti-Money Laundering (AML). Narodowe wirtualne waluty mogą pomóc także w redukcji procederu unikania płacenia podatków, korupcji i nielegalnych działalności. Innymi zaletami central bank digital currencies są ograniczenie monopolu banków komercyjnych dotyczącego depozytów detalicznych oraz potencjał stanowienia alternatywnego sposobu płatności w sektorze prywatnym.

WEF

Co więcej, CBDC mogą potencjalnie odegrać ważną rolę w przyszłości, kiedy użycie gotówki dramatycznie spadnie. Jeśli stosowanie i dostępność gotówki w kraju będą ekstremalnie niskie lub w ogóle zanikną, czy to za sprawą polityki czy preferencji konsumentów, wtedy CBDC mogą być ratunkiem dla obywateli.

Raport przedstawia również listę przeszkód, jakie muszą pokonać banki zainteresowane emisją CBDC. Muszą one wziąć pod uwagę wyzwania związane z technologią blockchain, a mianowicie skalowalnością,  zarządzaniem oraz szybkością transakcji i finansowym wyłączeniem społeczności, które nie zaadaptują CBDC. WEF podaje dziesięć przykładów zastosowań rozproszonych systemów (DLT) , m. in. dotyczących emisji bonów i płatności międzybankowych.

Czyżby banki centralne przekonywały się do kryptowalut i blockchaina?

Komentarze