Polskie Stowarzyszenie Bitcoin postuluje o zmiany ws. opodatkowania kryptowalut

2 270

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin (PSB) wystosowało pismo do wiceministra MF Pawła Gruza. Dotyczy ono proponowanych zmian podatkowych Ministerstwa Finansów ws. obrotu kryptowalutami, które zdaniem PSB – nie wpłyną pozytywnie na branżę walut wirtualnych w Polsce.

W zeszłym miesiącu, resort finansów ponownie wziął pod lupę obrót kryptowalutami – chcąc wprowadzić kolejne zmiany podatkowe. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powstał 24 sierpnia br. i zawierać będzie znaczne zmiany ws. obrotu od kryptowalut. Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, co oznacza, że uwzględniane będą wydatki związane z obrotem walutą wirtualną. W podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przychody te stanowić będą zyski kapitałowe.

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin wystosowało pismo do MF o utworzenie przepisów i ram prawnych usprawniające działalność branży kryptowalut w Polsce. PSB nalega na ustanowienie ram prawnych podobnych jak u naszych sąsiadów – Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi prowadzą bardzo liberalną politykę podatkową dot. obrotu kryptowalutami. Niemiecki resort finansów zdecydował się na usunięcie opodatkowania od obrotu kryptowalutami, które aktualnie wynosi 0%. Ponadto, Polskie Stowarzyszenie Bitcoin postuluje o całkowitą abolicję podatku PCC oraz zwolnienie z podatku dochodowego od obrotu walutami cyfrowymi.

„Jako stowarzyszenie pragniemy odnieść się do zmian podatkowych dotyczących walut cyfrowych. W naszej ocenie proponowane rozwiązania nie wpłyną w sposób pozytywny na branże i doprowadzą do emigracji wiele osób zawodowo zajmujących się kryptowalutami, w szczególności tzw. traderów oraz drobnych inwestorów. Ograniczenie opodatkowania z 32% do 19% jest w naszej ocenie krokiem niewystarczającym. Jednocześnie pozostałe zmiany (np. zmiana źródła przychodów i zakaz rozliczania strat), w sposób jednoznaczny wprowadzają rozwiązania krzywdzące inwestorów kryptowalutowych” – PSB oświadczyło w piśmie

Aktualne propozycje Ministerstwa Finansów nie wpłyną pozytywnie na rozwój branży kryptowalut w Polsce. Proponowane ​rozwiązanie podatkowe dotknie głównie drobnych inwestorów. Jednakże, inwestorzy posiadający spore środki na swoich portfelach – będą zmuszeni emigrować do krajów ze znacznie niższym opodatkowaniem kryptowalut, lub nawet zerowym. W przyszłości, może spowodować to znaczne straty Skarbu Państwa.

„Portfele kryptowalutowe mające więcej niż rok o wartości ponad 10 mln zł nie są rzadkością w naszym kraju. W takich przypadkach jedynym racjonalnym postępowaniem dla inwestorów jest emigracja do Niemiec lub pozostałych krajów z 0% podatkiem od sprzedaży kryptowalut” – stwierdza PSB w piśmie

Poniżej załączamy część listu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin do wiceministra Pawła Gruza.

Bitcoin

Zarys projektu ustawy

Jak stwierdziło Ministerstwo Finansów, istotnym elementem projektu jest kompleksowe uregulowanie w podatku dochodowym skutków obrotu walutami wirtualnymi. Ze względu na specyfikę obrotu walutami wirtualnymi zasadne jest szczególne uregulowanie zasad opodatkowania dochodów osiąganych z tego tytułu, które ułatwią podatnikom prawidłowe rozliczanie się z dochodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi.

Proponuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczenie przychodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi do przychodów z kapitałów pieniężnych, nawet wtedy, gdy osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług np. w zakresie wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych i wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne. Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, co oznacza, że uwzględniane będą wydatki związane z obrotem walutą wirtualną. W podatku dochodowym od osób prawnych przychody te stanowić będą zyski kapitałowe.

Komentarze