Polskie Stowarzyszenie Bitcoin powraca

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin po pracach technicznych i modernizacyjnych na swojej stronie oraz ustaleniu i wprowadzeniu nowych składek członkowskich ponownie otwiera nabór na nowych członków. Jest to największe stowarzyszenie o tej tematyce w Polsce. W ubiegłym roku, prowadzili konsultacje z Sejmem a ich znaczenie na arenie krajowej ciągle rośnie.

Czym jest Polskie Stowarzyszenie Bitcoina

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin to organizacja zrzeszająca aktywnych użytkowników Bitcoin, działających na rzecz rozwoju i promocji tej waluty. Powstało ono w 2013 roku i od tamtego czasu systematycznie się rozwija, a jej szeregi regularnie się powiększają. Stowarzyszenie skupia programistów, przedsiębiorców, prawników, finansistów, księgowych oraz wszystkich tych osób, które są zainteresowane Bitcoinem i innymi kryptowalutami. Ich zadaniem jest promowanie bitcoina oraz technologii blockchain. W 2016 r. stowarzyszenie było współorganizatorem pierwszych w Polsce konsultacji społecznych w Sejmie o tematyce „Pieniądz cyfrowy i technologie rozproszonych rejestrów – teraźniejszość i wyzwania”.

Cele PSB

Cele jakie stawia sobie stowarzyszenie to głównie kreowanie świadomości społecznej w dziedzinie kryptowalut oraz technologi blockchainowej . Są też inicjatorami różnego typu spotkań, szkoleń i programów nie tylko w wymiarze kryptowalut ale także ogólnemu wykorzystywaniu Internetu. Gwarantują również pomoc prawną w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa. Propagują również krztałtowanie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń i bezpieczeństwa w Internecie. Więcej o celach i środkach działania można przeczytać w statucie organizacji. Jak sami opisują:

Chcemy stworzyć platformę wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie kryptowalut

Kto może zostać członkiem?

Członkiem może zostać każda osoba fizyczna, jednak do partnerstwa zachęcają również firmy działające na rynku kryptowalut w Polsce. Członkostwo w stowarzyszeniu jest odpłatne w skali roku. Jego ceny są zróżnicowane w zależności od charakteru członkostwa (np. zwyczajny, honorowy, wspomagający i inne). Więcej na ten temat można przeczytać w dziale deklaracji członków. Aby ubiegać się o przyjęcie do Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin należy wypełnić deklarację i poczekać na jej rozpatrzenie. W ramach współdziałania z innymi firmami zapewniają szkolenia, patronaty, oraz prezentacje firm na swoich kanałach social media.

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Komentarze