Polskie Stowarzyszenie Bitcoin otrzymało negatywną odpowiedź od UOKiK

3 676

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin otrzymało list zwrotny od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich i UOKiK o zamykanie kont bankowych firmom z branży kryptowalut. W liście znalazło się 15 banków, które oficjalnie stosowały praktyki ograniczające konkurencję. Niestety, Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i prezes UOKiK nie zdecydowali się do podjęcia jakichkolwiek działań przeciwko zgłoszonym bankom i odmówili wszczęcia postępowania ws. opisanych instytucji finansowych.

Według PSB, RPO skupił się jedynie na poruszanej w liście kampanii informacyjnej NBP i KNF (m.in. „Uważaj na kryptowaluty”), ignorując całkowicie wątek zamykania rachunków bankowych i praktyczne uniemożliwienie działania podmiotów z branży kryptowalutowej. Poprzez niemożność przedsiębiorstw do posiadania rachunków bankowych w branży walut wirtualnych, niemożliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej. Powód wypowiadania i odmowy założenia rachunków bankowych skłania się do ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

„Natomiast w ocenie UOKiKu, 15 banków wypowiadających umowy rachunku bankowego nie posiada tzw. „kolektywnej pozycji dominującej”, a ich działania UOKIK uznaje za uzasadnione przez brak szczególnych regulacji rynku kryptowalut. Jednocześnie UOKiK podziękował za „cenny sygnał rynkowy” – pisze w liście PSB

List Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin

Bitcoin

Poniżej przedstawiona jest tabela ze wszystkimi bankami, które stosowały praktyki ograniczające konkurencję, poprzez zamykanie i odmowę otwarcia rachunków bankowych podmiotom gospodarczym. Jak widać na przykładzie poniższej tabeli, największy problem stanowi odmowa zawarcia umów otwarcia rachunków bankowych. Dane zawarte w tabeli nie są kompletne, ponieważ zostały zgromadzone przez członków PSB. Ilość wypowiedzeń oraz odmów otwarcia rachunków bankowych jest zatem prawdopodobnie większa. Część podmiotów prosiła o nieuwzględnienie w zestawieniu danych, w obawie przed atakiem zwrotnym ze strony banków, czy również wypowiedzeniem rachunków bankowych.

Bitcoin

Banki utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej następującym typom podmiotów:
  • giełdom kryptowalut,
  • kantorom kryptowalut stacjonarnym (posiadajacym swoje placówki, w których można zakupić, sprzedać kryptowalut z użyciem walut FIAT (tj. PLN)),
  • podmiotom pośredniczącym w zapłacie kryptowalutami za usługi i towary,
  • osobom prowadzącym działalność gospodarczą jednoosobową (gdzie zarobkiem jest marża uzyskana ze sprzedaży i kupna kryptowalut),
  • podmiotom współpracującym z przedsiębiorcami z sektora kryptowalut (posiadający w nazwie odniesienia do kryptowalut, ale bez prowadzenia działalności związanej z obrotem kryptowalutami

Co sądzicie o decyzji UOKiK i RPO? Zapraszamy do dyskusji!

Komentarze