Polski naukowiec zaproszony do EU Blockchain Observatory

1 184

Grupa robocza EU Blockchain Observatory zaprasza polskiego naukowca…

Europejskie Obserwatorium i Forum Blockchain, które rozpoczęło swój żywot 1 lutego 2018 roku, jest inicjatywą przyspieszającą wdrażanie Blockchain w UE oraz umocnienie Starego Kontynentu w tej kwestii. Została ona stworzona przez Komisję Europejską. W ramach tej organizacji działają dwie grupy robocze:

  1. Grupa robocza ds. polityki i warunków ramowych Blockchain, który ma na celu analizę różnych technologii i zagadnień międzysektorowych w celu określenia polityki, warunków prawnych i regulacyjnych niezbędnych do promocji przewidywalności regulacyjnej i prawnej. Dotyka to m.in.: aspektu inteligentnych kontraktów, danych osobowych czy rozwoju tej technologii, jej skalowalności, bezpieczeństwa cybernetycznego itp.
  2. Grupa robocza ” Studium zastosowań i scenariuszów transakcyjnych„, która działa na rzecz wypromowania najbardziej obiecujących zastosowań Blockchaina z naciskiem na usługi związane z weryfikacją tożsamości i usługi publiczne, opieka zdrowotna, ochrona środowiska. Grupa robocza zbada również przypadki użycia w innych sektorach, w tym w Fintech i usługach finansowych, łańcuchu dostaw, branżach kreatywnych lub sektorze non-profit oraz rozważy scenariusze przemian, na przykład integrację systemów starszych technologii.

Każda grupa składa się z 30 członków, którzy zostali wybrani na podstawie poziomu doświadczenia. Reprezentują one różne branże jak: technologiczne, finansowe, akademickie, energetyczne, medialne i telekomunikacyjne. Europejskie obserwatorium i forum Blockchain ma również za zadanie przeprowadzanie analiz i raportowanie na temat szerokiego zakresu ważnych tematów blockchain w oparciu o wkład ze strony grup roboczych i innych zainteresowanych stron. Jednym z członków pierwszej grupy roboczej jest Polka – dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się ona różnymi kategoriami prawa jak: prawo umów, prawo zabezpieczeń rzeczowych, prawo obrotu nieruchomościami, prawo upadłościowe, prawo bankowe, prawo prywatne międzynarodowe. Była m.in.: konsultantem w dziedzinie zabezpieczeń wierzytelności przy Kancelarii Premiera RP i Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Pierwsze ze spotkań grup roboczych zostało przeprowadzone 22 maja w Wiedniu i będą dalej kontynuowane. Jakie jest Wasze zdanie na temat stworzenia takiej organizacji? Czy wniesie ona coś nowego do rozwoju technologii na naszym kontynencie? Zapraszamy do dyskusji.

Komentarze