Plotka związana z rosyjskim gazem wzmocniła bycze nastroje

Niepotwierdzona informacja o tym, że Rosja zacznie wykorzystywać BTC do rozliczania dostaw gazu ziemnego, wpłynęła na nastroje inwestorów. Dzięki temu Bitcoin przebił dzisiaj 44 000 USD.

Jest to najwyższy odnotowany kurs od początku marca bieżącego roku.

Kolejny dzień, kolejne wzrosty

Już od kilku dni wielu inwestorów i analityków zastanawia się nad tym, czy szykuje się wielka hossa. Dotychczasowy optymizm wynikał przede wszystkim z coraz mniejszej liczby BTC i ETH przechowywanych na scentralizowanych giełdach.

Dzisiaj jednak pojawiła się kolejna wiadomość (warto podkreślić, że na razie nie została oficjalnie potwierdzona i należy ją traktować jako ciekawostkę), która dodatkowo rozpaliła wyobraźnię inwestorów.

Niepotwierdzona informacja związana z Rosją

Na twitterowym koncie Disclose.tv (@disclosetv) obserwowanym przez ponad 900 000 osób napisano, że według przewodniczącego rosyjskiej Komisji Energetyki Pawła Zawalnego Rosja będzie akceptować Bitcoina jako zapłatę za eksport energii.

„NEW – Russia to accept #Bitcoin as payment for energy exports, says Pavel Zavalny, Chairman of the Energy Committee”.

Wiadomości towarzyszyło krótkie nagranie stanowiące fragment wywiadu z Zawalnym. Rosjanin dodał również, że używane waluty mogą być różne i jest to normalne. Jeżeli jest to Bitcoin, to jest to Bitcoin.

„The currencies used can be different and it’s a normal practice. If it’s Bitcoin, then it’s Bitcoin”.

Dobry czas dla rynku krypto

Chociaż przekroczenie 44 000 USD (w chwili pisania artykułu BTC kosztuje 43 929 dolarów) może mieć związek z powyższą niepotwierdzoną wiadomością, to warto zauważyć, że najniższy kurs odnotowany w ciągu ostatnich 24 godzin wynosił 42 088 USD. W ciągu ostatnich 30 dni Bitcoin zyskał 18,5%, a w ciągu tygodnia 6,7%.

Nie po raz pierwszy w ostatnich tygodniach Rosja ma wpływ na rynek kryptowalut. Już pod koniec lutego opisywaliśmy kilkunastoprocentowe wzrosty krypto przez strach Rosjan uciekających z giełd, co prawdopodobnie przyczyniło się wówczas do ponad 15% wzrostów.

Co sądzisz o możliwości wykorzystania BTC do rozliczania dostaw gazu?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze