Na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym 278 europosłów głosowało za przyjęciem poprawek przedłożonych 20 czerwca, 318 opowiedziało się za ich odrzuceniem, 31 osób wstrzymało się od głosu. Nie oznacza to jednak, całkowitego odrzucania projektu. W rezultacie głosowania stanowisko Parlamentu będzie ponownie przedmiotem debaty, poprawek i głosowania na następnej sesji plenarnej we wrześniu.