P. Schiff | Wzrost BTC to sprawka wielorybów, które wciągają innych do gry przed wielkim krachem

6 834

Peter Schiff znowu powtarza swoje opinie odnośnie manipulacji na rynku BTC. Według znanego propagatora złota, bitcoin nie osiągnie żadnych nowych maksimów. Aktualny wzrost BTC ma, wg Schiffa, wiązać się z zupełnie innym zjawiskiem…

Dyrektor generalny Euro Pacific Capital, Peter Schiff wydaje się nieporuszony niedawnym impulsem wzrostowym na wykresie bitcoina. Schiff zyskał sławę, dokładnie przewidując kryzys na rynku finansowym w 2008 roku.

Zwolennik złota nadal twierdzi, że rynek kryptowalut został zmanipulowany przez wieloryby z głębokimi kieszeniami.

W jednym ze swoich ostatnich tweetów Schiff napisał, że bitcoinowe wieloryby chcą chronić się przed nadchodzącym krachem na rynku. Sprzedają swoje BTC i wykorzystują złudzonych wizją wzrostów hodlerów, aby zarobić.

Schiff zareagował na ostatni wzrost BTC i skupione wokół niego wydarzenia ze spokojem i stonowaną opinią. 28 października podzielił się nią na Twitterze. Jego zdaniem, niedawna zmiana na wykresie BTC nie miała nic wspólnego z Chinami. Peter Schiff nie ma jednak żadnych wątpliwości co do tego, że dotyczy ona wielorybów, którzy przez takie impulsy z łatwością przyciągają innych. Co zaś, z dużym pokładem łatwowierności „wchodzą w rynek”.

Jak informowaliśmy Was wcześniej, Schiff zapowiadał spadki kursu BTC nawet do 2000 dolarów. Niecały tydzień później mieliśmy do czynienia z trzecim, największym dziennym wzrostem w historii kryptowaluty.

Jego prognoza odnośnie wyceny BTC za 4000 $, którą przedstawiał zaraz po gwałtownym zanurzeniu się Bitcoina do poziomu 8000 $, również się nie sprawdziła. Przy okazji – przypomnijmy sobie spekulacje i komentarze odnośnie wrześniowego spadku:

Jaka jest Wasza opinia ten temat? Czy powody, które podaje Peter Schiff, rzeczywiście jako jedyne stoją za wzrostami wyceny BTC? Zapraszamy do dyskusji.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Komentarze