ONZ stawia na technologię blockchain

Organizacja Narodów Zjednoczonych zapowiedziała zwiększenie prac nad systemami wykorzystującymi technologie blockchain. ONZ ma nadzieję wdrożyć technologię w takie segmenty ekonomii jak monitorowanie emisji dwutlenku węgla, handel czystą energią oraz alokacja funduszy. Powstała już Koalicja Łańcucha Klimatycznego, której celem będzie badanie przypadków użycia technologii rozproszonej (DLT) w inicjatywach związanych ze zmianą klimatu i ochroną środowiska.

Potencjał technologii blockchain

Organizacja Narodów Zjednoczonych postawiła sobie za cel usprawnić swoje dotychczasowe systemy wykorzystując technologię blockchain. Organizacja od maja ubiegłego roku badała jak można tworzyć przejrzyste i wydajne systemy wykorzystujące blockchain. Według ONZ systemy te mogłyby być stosowane w sytuacjach takich jak, na przykład, monitorowanie emisji dwutlenku węgla, handel czystą energią i alokacja funduszy. Na stronie ONZ można przeczytać:

Załóżmy, że informacje ważne dla rozwiązania problemu zmian klimatycznych – takie jak emisje gazów cieplarnianych w sektorze przemysłowym – były nieustannie aktualizowane z wielu źródeł i udostępniane w sposób otwarty i przejrzysty. Kluczowe informacje byłyby łatwo dostępne, aktualne, przejrzyste i sprawdzane pod względem dokładności.

Krok ONZ w stronę technologii

W poście z poniedziałku 22 stycznia ONZ ogłosiło uruchomienie nowej grupy o nazwie Koalicja Łańcucha Klimatycznego. Celem nowej jednostki będzie badanie przypadków użycia technologii rozproszonej (DLT) w inicjatywach związanych ze zmianą klimatu. Jeśli wyniki okażą się pozytywne, bardzo prawdopodobne, że technologia ta zostanie wdrożona na większą skalę.

[Koalicja] będzie współpracować w celu wsparcia szybkiego rozwoju rozwiązań DLT w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez łagodzenie skutków i adaptację poprzez wzmocnione działania na rzecz klimatu, w tym, między innymi, pomiar, raportowanie i weryfikację (MRV) wpływu wszelkiego rodzaju interwencji oraz mobilizacja finansowania klimatycznego ze zróżnicowanych źródeł.

Czyny nie słowa

W nowej koalicji zarejestrowanych jest obecnie 32 kraje, a grupa przewodnicząca projektowi stara się o udział spektrum uwagi organizacji posiadających wiedzę technologiczną pozwalającą na dalsze sprawdzanie systemów blockchain. Przewodniczący Koalicji Massamba Thioye powiedział

Aby w pełni i szybko zmobilizować ten potencjał, potrzebna jest szeroka współpraca między zainteresowanymi stronami w celu skierowania zasobów do obszarów priorytetowych, uniknięcia powielania wysiłków i uniknięcia pułapek pracy nad nową technologią z niezliczonymi niewiadomym

Koalicja nie jest jedynym działaniem w kręgu technologii blockchain jakie prowadził ONZ. Wcześniej został ukończony proces wysyłania pomocy humanitarnej syryjskim uchodźcą za pomocą technologii blockchain opartej na Ethereum.

Komentarze