Nowy szczyt BTC w 2020 r. | W tle pytania o przerwę techniczną Bitfinex

3 552

Rynek odnotował nowy szczyt BTC w tym roku. Po kilku dniach niepewności w walce na froncie 10 000$, bitcoinowe byki wyszły w górę zdecydowanym ruchem, który przywrócił obecność „króla kryptowalut” na tym znaczącym, psychologicznym poziomie. Wzrosty zostały przerwane po odrzuceniu wyceny 10 400 $. W tym samym czasie nastąpił podczas przerwy technicznej na Bitfinex. Niektórzy analitycy sądzą, że taki scenariusz mógł być wynikiem short squeeze’u.

10 000$ po raz drugi

Taniec byków dokoła 10 000$ trwa w najlepsze. W chwili pisania tego tekstu bitcoin kosztuje 10 306 $, co oznacza ogromny wzrost z dziennych minimów w wysokości 9 700 $ i niewielki spadek w porównaniu do najwyższych poziomów w wysokości 10 400 $. Rynek odnotował nowy szczyt BTC w 2020 r.

btc usd tradingview 12-02-2020
wykres BTC/USD od TradingView

Jeszcze wczoraj analitycy zastanawiali się nad dalszymi poczynaniami kursu bitcoina. Nastąpiło to po tym, jak rynek zdecydowanie odrzucił poziomy, które cena BTC ustaliła wcześniej. Byli też tacy, którzy w krótkiej, acz mocnej korekcie dopatrywali się zamknięcia luki na CME.

Dzisiaj natomiast, bitcoin postawił sprawy dość jasno. Wydaje się sugerować, że kontynuacja trendu wzrostowego BTC jest nieuchronna. Przypomnijmy, co na ten temat pisał w poniedziałek nasz redakcyjny analityk – Jurek S.:

Przerwa techniczna Bitfinex

W czasie jednych z najwyższych jak do tej pory zwrotów z BTC w ciągu roku, kryptowaluta zyskała ponad 500 $ w niecałą godzinę. Ostatecznie, jeszcze wczoraj wieczorem obserwowaliśmy kurs bliski 10 400$. Przypomnijmy, że to najwyższy, jak dotąd, poziom cenowy bitcoina w bieżącym roku.

W czasie, kiedy bitcoin rósł, na BitFinex trwała przerwa techniczna. W związku z okolicznościami rozpoczęcia przerwy technicznej oraz powrotu giełdy online nawiązała się interesująca dyskusja. Ludzie zastanawiają się, czy i w jaki sposób Bitfinex mógłby chcieć wpłynąć na notowania BTC:

BitFinex powrócił online mniej więcej w tej samej godzinie, w której nastąpił skok ceny bitcoina. To z kolei zrodziło pytania o możliwość potencjalnej manipulacji ceną:

Czy sądzicie, że przerwa techniczna na BitFinexie wpłynęła na rynek BTC? A może to jedynie zwykły zbieg okoliczności?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze