Nowy rekord: ponad 40 milionów adresów Bitcoin z dodatnim saldem

1 064

W ostatnich dniach wzrósł nie tylko kurs BTC (cena kryptowaluty utrzymuje się obecnie powyżej 44 000 USD), ale również liczba adresów z dodatnim saldem.

Liczba adresów, na których znajduje nawet niewielka część Bitcoina, po raz pierwszy w historii przekroczyła 40 milionów.

Postępująca adopcja Bitcoina

Ustanowienie nowego rekordu w postaci 40 milionów adresów oznacza, że w ciągu zaledwie dwóch lat liczba wzrosła o około 30%. W maju 2020 roku informowaliśmy, że „obecnie ponad 30,4 miliona adresów Bitcoin ma jakiekolwiek saldo” (szczegóły znajdziesz w artykule: Ile masz bitcoinów? | Aktualne statystyki zasobów portfeli BTC).

Ogromny wzrost adresów, na których przechowywane są BTC najlepiej widać na poniższym wykresie.

Źródło: IntoTheBlock

O ile więc często można usłyszeć, że „już za późno na inwestowanie w BTC” (co ciekawe najczęściej twierdzą tak osoby, które o krypto nie mają żadnego pojęcia), to tak naprawdę przez cały czas przybywa osób, które kupują najstarszą kryptowalutę. Nawet przy obecnej liczbie 40,25 miliona adresów można uznać, że to dopiero początek, szczególnie jeżeli potwierdzą się prognozy giełdy CryptoCom. Według nich istnieje szansa, że uda się osiągnąć miliard użytkowników kryptowalut do końca roku.

Co ciekawe duża część adresów hodluje swoje BTC niezależnie od aktualnej sytuacji na rynku, co opisywaliśmy na początku marca w artykule: Przybywa hodlerów BTC.

Korzystny sygnał dla zwolenników kryptowalut

Informacja o ustanowieniu nowego rekordu pojawiła się dzisiaj na koncie firmy analitycznej IntoTheBlock (@intotheblock): po raz pierwszy liczba adresów Bitcoin przekroczyła 40 mln. Po lutowym spadku liczba adresów posiadających Bitcoin nadal rosła i ustanawiała nowe szczyty. Wskazuje to na rosnące zainteresowanie Bitcoinem.

„40M+ Holders – For the first time the number of addresses holding #Bitcoin has surpassed 40 million

After dropping in February, the number of addresses holding Bitcoin has continued to grow and set new highs

This points to growing interest and adoption for Bitcoin”

Co sądzisz o rosnącej liczbie adresów BTC z dodatnim saldem? Czy zgadzasz się, że można to traktować jako potwierdzenie rosnącego zainteresowania krypto?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze