„Nieunikniony spadek” – Bitcoin po ostatnich wzrostach spadnie poniżej 20 000 USD?

5 404

Cena bitcoin wzrosła o ok. 12% w ciągu dwóch dni. Jednak wczorajszy dzień został zamknięty ze stratą. Dziś na razie też obserwujemy spadki. Oczywiście może to mieć związek z wczorajszą wyprzedażą bitcoina przez Teslę. Jednocześnie część analityków jest zdania, że kryptowalutę czekają nieuchronne spadki.

Koniec wzrostów? Spadki są nieuniknione?

W ostatnich dniach można było usłyszeć wiele pozytywnych głosów wśród społeczności krypto. Wzrosty po fali spadków wprowadziły obserwatorów w bardzo pozytywny nastrój. Jednak już wtedy pojawiały się głosy mówiące o tym, że należy wstrzymać się z optymizmem i poczekać na dalsze ruchy.

Wczoraj bitcoin ok 16:15 (czasu polskiego) przekroczył barierę 24 000 USD. Jednak po ok. 2 godzinach wrócił poniżej tej bariery. Następnie pojawiła się informacja o tym, że Tesla sprzedaje BTC, co poskutkowało dużymi spadkami. Później obserwowaliśmy chwilowe wzrosty, jednak po nich nastąpiły dalsze spadki.

Jednocześnie warto zauważyć, że o ile Tesla mogła pogłębić spadki, to nie zapoczątkowała ich.  Pojawiają się głosy, które mówią, że spadki są nieuniknione. Takiego zdania jest m.in. Caleb Franzen, który stwierdził, że wybicie jest potwierdzone, jednak wycofanie jest nieuniknione i będzie poważnym testem podczas obecnej bessy:

Warto przytoczyć raport firmy badawczej Jarvis Labs. Zauważa ona, że aktualnie widzimy stagnację wielorybów, natomiast przed intensywnymi wzrostami posiadacze dużych portfeli byli aktywni. 

To może wskazywać na to, że nie możemy jeszcze mówić o odwróceniu trendu, a aktualne ruchy cenowe będą miały niewielki zasięg. Według firmy ciężko oczekiwać wzrostu powyżej wartości 28 000 USD, a dolna granica znajduje się na poziomie już 25 000 USD.

Z dłuższej perspektywy obecne wzrosty to tylko korekta

Wiele osób ekscytowało się ostatnimi wzrostami na bitcoinie. Jednak hossę obserwujemy tylko na niskich interwałach. Na uwagę zasługuje analiza il Capo of Crypto. Zauważa on, że trend w wysokich ramach czasowych pozostaje niedźwiedzi, a aktualne wzrosty, to tylko kolejny niższy szczyt:

Według niego obecnie główny cel bitcoina waha się pomiędzy 15 800 USD a 16 200 USD.

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze