Nicholas Merten przewiduje zakończenie trendu spadkowego

Analityk Nicholas Merten uważa, że zarówno Bitcoin (BTC), jak i Ethereum (ETH) są bliskie zakończenia trendu spadkowego, który miał miejsce przez ostatnie cztery miesiące.

Według Mertena Bitcoin może niedługo osiągnąć dno, po czym kurs przekroczy 60 000 USD. Analityk nie zdradził jednak, czy jego zdaniem uda się ustanowić nowe ATH.

Zakończenie czteromiesięcznego trendu spadkowego

Zakończenie trendu spadkowego na dwóch najważniejszych kryptowalutach może przełożyć się na wzrosty wielu altcoinów, które będą podążały za BTC i ETH. Merten, który ma ponad pół miliona subskrybentów, uważa, że dzięki bitcoinowym bykom kurs najważniejszej kryptowaluty od początku roku utrzymuje się na powierzchni.

Według CoinGecko najniższy odnotowany kurs od początku stycznia wyniósł w przypadku BTC 33 505 USD i 2 336 dla ETH.

Analityk podkreślił, że chce iść naprzód i skupić się nie tylko na wsparciu cenowym, które można zaobserwować, ponieważ cena od końca stycznia nieprzerwanie osiąga coraz wyższe dołki, ale skupić się na samym Bitcoinie.

„I want to go ahead and focus in and again not only the consistent price support that we’ve been seeing, the eagerness in price as price is continuing to make higher lows since late January, but focusing on Bitcoin is really one thing”.

Dodaje również, że prawdopodobny jest wzrost kursu powyżej 60 000 dolarów. Bycze przewidywania ma również wobec Ethereum, które świetnie wygląda w parze ETH/BTC. Nicholas Merten zwraca uwagę na rosnącą siłę widoczną w stosunku ETH do BTC.

„The major thing I want to point your attention to is the growing strength we’ve been seeing in the ETH to BTC ratio”.

Prognozy związane z kursem Ethereum

Jeżeli powyższe prognozy się potwierdzą, ETH kosztujące obecnie 0,069 BTC mogłoby zaliczyć blisko 30% wzrost, co dałoby około 0,09 BTC. Takie wzrosty mogą mieć miejsce już za kilka miesięcy, jednak nie można wykluczyć, że wartość Ethereum wzrośnie jeszcze przed końcem marca.

Co sądzisz o prognozach Nicholasa Mertena? Czy zgadzasz się, że w najbliższych miesiącach kursy popularnych kryptowalut mogą wzrosnąć?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Komentarze