Morningstar: kryptowaluty przynoszą największe zyski

Firma Morningstar, która specjalizuje się w analizowaniu inwestycji, po raz pierwszy skupiła się na rynku kryptowalut. W opracowanym przez nią raporcie znalazły się informacje, które z jednej strony mogą rozpalić wyobraźnię inwestorów, ale z drugiej nieco osłabić entuzjazm bitcoinowych byków.

Jedno jest pewne – chociaż na rynku kryptowalut wciąż ma miejsce ogromna zmienność, to jednocześnie inwestycje w cyfrowe aktywa mogą przynieść ogromne wzrosty, których nie zapewni żadna inna klasa aktywów.

Bitcoin to nie złoto (przynajmniej na razie)

Od dłuższego czasu pojawiają się opinie, że BTC zasługuje na to, aby traktować go jako cyfrowe złoto (zobacz również: Bitcoin kontra złoto | Czy porównywanie jednego z drugim to absurd?). Według analityków Morningstar jest jednak za wcześnie na takie porównania. Wskazują przede wszystkim na to, że BTC wciąż zbyt mocno zachowuje się jak aktywo ryzykowne, aby można było porównywać go ze złotem.

„(…) still behaves too much like a risk asset to warrant comparisons with gold”.

Wysoka zmienność cen szansą na ogromne zyski

W raporcie firmy Morningstar kryptowaluty zostały określone jako nowatorska, silnie skoncentrowana i wysoce niestabilna klasa aktywów.

„(…) of this novel, heavily concentrated, and highly volatile asset class”.

Pomimo stosunkowo krótkiej historii kryptowalut, analitycy wskazują na praktycznie zerową wrażliwość na ustalone czynniki ryzyka typu wielkość, wycena lub premie terminowe i kredytowe.

„While they still have a short history, thus far, cryptocurrencies demonstrate virtually zero sensitivity to established risk factors like size, valuation, or term and credit premiums”.

Morningstar przypomina o ryzyku, jakie towarzyszy inwestowaniu w kryptowaluty. Z jednej strony inwestorzy mogą dzięki temu uzyskać wyniki nieporównywalne z innymi inwestycjami, ale z drugiej po każdym zapierającym dech w piersiach rajdzie następuje karkołomny krach.

„Every breathtaking rally has ushered in an equally punishing crash on the other end”.

Czy zgadzasz się z opinią Morningstar i uważasz, że nie ma innej klasy aktywów, dzięki której inwestorzy mogliby uzyskać takie zyski, jak ma to miejsce w przypadku kryptowalut?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze