Monero i inne Privacy Coins pod lupą Rządu Stanów Zjednoczonych

1 753

Departament Bezpieczeństwa Narodowego (Department of Homeland Security – “DHS”) wyraził swoje zainteresowanie “privacy coins” (wymieniając Monero i Z-Cash jako przykład). Urzędnicy chcą określić czy jest możliwe prześledzenie transakcji tych i przyszłych Walut Anonimowych.

W październiku informowaliśmy, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) uruchomiła Strategiczne Centrum Innowacji i Technologii Finansowej (FinHub). W ostatnim czasie SEC opracowało definicje każdego rodzaju kryptowalut i tokenów, skupiając się na security tokens (podlegającymi regulacjom w US). W przypadku walut anonimowych szczegółowa analiza zostanie opracowana przez DHS.

SBIR (Small Business Innovation Research) to program rządowy, działający od 1982r. Podstawowymi założeniami jest badanie i finansowanie najnowszych odkryć naukowych i technologicznych w gospodarce (z naciskiem na małe przedsiębiorstwa).

Dokument DHS-FY19_SBIR-PreSolicitation z dnia  30/11/2018r przedstawia różne modele zastosowania kryptowalut w przemyśle komercyjnym i administracji. Większośc badań skupiona jest na walutach anonimowych i ich możliwym wykorzystaniu przez grupy przestępcze. Ponieważ opracowanie jest w fazie PreSolicitation, do 18/12/2018, urzędnicy czekają na zgłaszanie poprawek, opinii oraz ważnych wskazówek do dalszej analizy.  

Spośród różnych Privacy Coins najczęściej jako przykład podawane były tokeny ZCash i Monero, które utrzymują wysoki poziom prywatności i anonimowości. Zwrócono uwagę, że bez dodatkowych informacji identyfikujących (off-chain), nie istnieje możliwość prześledzenia procesu powstania transakcji bądź jej wartości. SBIR podsumowuje te kryptowaluty stwierdzając, że ich zabezpieczenia są bardzo wartościowe jednak stwarzają ogromne możliwości dla cyber-przestepczości.

“While these features are desirable, there is similarly a compelling interest in tracing and understanding transactions and actions on the blockchain of an illegal nature.”

Opracowanie najlepiej podsumowuje poniższy cytat. SBIR zwraca uwagę na konieczność stworzenia narzędzi, do analizy transakcji opartych na blockchain z wykorzystaniem wszelkich dostępnych danych:

“This proposal calls for solutions that enable law enforcement investigations to perform forensic analysis on blockchain transactions. This analysis can be approached in any number of ways and may consider different data situation use cases depending on whether additional data from off-chain sources are available.”

Autorzy zwrócili również uwagę, że środowisko opracowuje specjalistyczne platformy, które cechują się standardami bezpieczeństwa jak w przypadku Privacy Coins. Ze względu na ciągły rozwój branży, rozwiązania, które zostaną ostatecznie wdrożone, muszą obejmować szersze spektrum regulacyjne lub „zapewnić robocze podejście do badania najnowszych implementacji blockchain”.

W dokumencie wyraźnie zaznaczono, że agencja aktualnie, nie planuje przedstawiać konkretnych rozwiązań dla opisywanych problemów. Stworzenie pełnego opracowania składać się będzie z 3 faz, z których pierwsza zakończy się 19/12/2018r – zebranie poprawek i opinii od specjalistów branży.

Pełny dokument znajduje się poniżej:

FY 19 SBIR Pre-Solicitation… by on Scribd

Komentarze