Michaël van de Poppe: te cztery altcoiny mają dużą szansę na ostry wzrost

20 945

Jeden z najsławniejszych analityków rynku kryptowalut posiadający na Twitterze 615 tys. obserwujących, Michaël van de Poppe, podzielił się dzisiaj swoimi predykcjami dotyczącymi 4 altcoinów. Według niego Cardano (ADA), Binance Coin (BNB), Cosmos (ATOM) oraz Harmony (ONE) to monety, które wyglądają „ekstremalnie byczo” i mogą przynieść przyzwoite zyski w krótkim terminie.

Zdaniem van de Poppe, Cardano czeka silny rajd w górę po przekroczeniu obecnego oporu na poziomie 0,47$.

Zgodnie z analizą, „w momencie, w którym Cardano (ADA) powiedzie się przebicie oporu 0,47$, moneta będzie gotowa do wystrzelenia w górę do następnego oporu zlokalizowanego w okolicach 0,55$”

Kolejną monetą, o której wspomina analityk jest token giełdy Binance – Binance Coin (BNB).

„BNB ma trzyma się dobrze. Poziom 215$ jest teraz jego wsparciem i BNB kontynuuje momentum. Na ten moment nie widzę żadnego oporu aż do poziomów 255$-260$.”

Na potwierdzenie swoich analiz i predykcji dotyczących Binance Coina (BNB), van de Poppe także przytacza wykres.

Trzeci w kolejności do potencjalnych wzrostów jest Cosmos (ATOM). Według analizy van de Poppe, jeśli ATOM utrzyma swój „krótkotrwały trend wzrostowy”, to jego cena może nawet dotrzeć do poziomów w okolicach 12$. „Jak na razie ATOM wygląda przyzwoicie. Utrzymuje trend wzrostowy i jeśli uniknie niespodziewanego załamania, ma duże szansę na podróż w kierunku 10$, 12$”- twierdzi.

Jeśli predykcje van de Poppe odnośnie ATOM się sprawdzą, będzie to oznaczać wzrost o ok. 35%. Trzeba przyznać, że to mocno optymistyczne prognozy jak na obecny rynek.

Ostatnim altcoinem, który ma zdaniem van de Poppe dużą szansę na krótki rajd w górę jest Harmony (ONE). Według jego analizy technicznej ONE musi utrzymać poziom 0,02$. Jeśli ta sztuka mu się powiedzie, czeka nas skok w okolice 0,025$, czyli wzrost rzędu 20%.

Na koniec – pamiętajcie proszę, że nie są to żadne „pewniaki”, a jedynie słowa Holendra o całkiem zabawnie brzmiącym nazwisku.

Może Cię zainteresować:

Od redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze