Kurs BTC | „Zapiszcie sobie ten obrazek. Jeszcze nie jest za późno”

Analitycy zwracają uwagę, że na horyzoncie jawi się wiele pro wzrostowych czynników. Ich kombinacja sugeruje poniekąd, że kurs BTC może być na drodze do ustanowienia nowych rekordów. „Zapiszcie sobie ten obrazek” – pisze @galaxyBTC. Zobaczmy, o co tak naprawdę chodzi.

Jednym z interesujących czynników, na który wypada zwrócić uwagę jest fakt, że zbieżność dwóch kluczowych linii trendu ukształtowanych w ciągu ostatnich pięciu lat zbiega się uderzająco blisko z nadchodzącym halvingiem w sieci Bitcoin.

Ten pattern sugeruje, że bitcoin może być w przededniu rajdu w górę

W ciągu ostatnich kilku dni cena bitcoina oscylowała wokół 8000 USD. Chociaż krótkoterminowe perspektywy dla Bitcoina pozostają mgliste, jego perspektywa średnioterminowa może okazać się bardziej bycza niż kiedykolwiek.

Zauważono, że BTC jest bliski osiągnięcia szczytu potężnej flagi byka złożonej z dwóch linii trendu, które powstawały w przeciągu ostatnich pięciu lat.

Co jest jeszcze bardziej intrygujące? Wierzchołek całego układu zbiega się z majowym terminem redukcji wysokości nagrody za wydobycie bloku Bitcoina o połowę. Wielu zastanawia się teraz, czy moment halvingu okaże się historycznym punktem zwrotnym dla kryptowaluty.

„5 lat linii trendów doskonale zbiegających się w czasie z najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem w historii BTC.” Travis Kling (Ikigai Fund) wyjaśnił sprawę wskazując na poniższy wykres:

Czy BTC może zatem osiągnąć sześciocyfrową wartość?

Podczas gdy BTC cały czas znajduje się poniżej pożądanego pięciocyfrowego progu 10 000 USD, trudno realistycznie rozważać możliwości dalszych wzrostów.

Niektórzy jednak mają na ten temat inne zdanie. Galaxy – popularny analityk kryptowalut na Twitterze – wyjaśnił:

„Przełamanie zielonej linii spowoduje kolejny ruch paraboliczny, który doprowadzi nas do minimum 100 000 $. Zapisz sobie to zdjęcie. Nie jesteś spóźniony. „

Na koniec jeszcze jedna obserwacja. Linia trendu ma ten sam zasięg, co ta widoczna na wykresie, do którego odwołuje się Kling. Czy oznacza to, że kurs BTC może być zaledwie kilka miesięcy od zdecydowanego rajdu w kierunku nowego ATH?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze