Kurs BTC rośnie wraz z inflacją w USA

2 741

Ogłoszeniu rekordowej inflacji w USA towarzyszyło kolejne ATH na Bitcoinie. W ciągu kilkudziesięciu minut cena BTC wzrosła o ponad 2 500 dolarów, a chwilę później przebiła 69 000 USD.

O ile inwestorzy, którzy postawili na Bitcoina, mają powody do radości, to pozostali mieszkańcy USA nie są obecnie w najlepszej sytuacji.

Rekordowa inflacja w USA

Według oficjalnych danych aktualna inflacja w Stanach Zjednoczonych wynosi 6,2%, co oznacza najwyższą wartość od 31 lat. Te informacje prawdopodobnie miały wpływ na nagłe osiągnięcie nowego ATH na Bitcoinie.

Rekordowa inflacja to poważny problem dla mieszkańców USA, zwłaszcza że jest ona jeszcze wyższa niż prognozowana 5,8%. W Stanach Zjednoczonych podrożały przede wszystkim artykuły spożywcze oraz gaz. Wzrosły również ceny mieszkań.

Coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że przez inflację z każdym dniem ich pieniądze tracą na wartości. Doszło nawet do tego, że dla prawie 3/4 ankietowanych duża inflacja jest większym zmartwieniem niż przeciągająca się pandemia.

Co radzi Joe Pompliano?

Na temat inflacji wypowiedziało już wielu popularnych analityków i inwestorów związanych z rynkiem kryptowalut. Wśród nich znalazł się Joe Pompliano (@JoePompliano), który wspomniał między innymi o wydrukowaniu miliardów dolarów, zwiększeniu podaży pieniądza o 30% i doprowadzeniu do wystąpienia nierówności majątkowych na poziomie niewidzianym od ponad 50 lat. Przy okazji zachęcił do inwestowania, bo nie ma co liczyć na ratunek.

„The government printed trillions of dollars during the pandemic, increased the money supply by 30%, drove the wealth inequality gap to levels we haven’t seen in 50+ years & reduced your purchasing power by at least 6.2% year-over-year.

Get invested. No one is coming to save you.”

W chwili pisania artykułu kurs BTC wynosi 68 665 USD i zdaniem wielu analityków jest to dopiero początek wzrostów, zwłaszcza jeżeli kolejne osoby zaczną postrzegać najstarszą kryptowalutę jako zabezpieczenie przed inflacją. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie w kryptowaluty zawsze wiąże się z ryzykiem. Niektórzy analitycy mają natomiast wątpliwości co do tego, czy bitcoin chroni przed inflacją.

Jeżeli jednak spojrzy się na olbrzymi wzrost wartości BTC (337%) w tym samym okresie, w którym inflacja w Stanach Zjednoczonych sięgnęła rekordowych 6,2%, podjęcie ryzyka związanego z zakupem kryptowalut wydaje się uzasadnione.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze