„Kurs bitcoina jest teraz niczym piłka do koszykówki trzymana na siłę pod wodą”

3 812

Po wielu dniach niepewności kurs bitcoina zbliża się do psychologicznej granicy 8000 USD. Dziś w nocy cena BTC ruszyła pewnie do góry notując 4% wzrost w stosunku do dziennych minimów. Wraz z tym ruchem w piach poszły shorty o wartości ponad 10 milionów dolarów.

kurs bitcoina
wykres BTC USD od TradingView

Czy każdy ma bilet?

Według danych Skew.com, tylko w ciągu godziny od wzrostów ceny zlikwidowano krótkie pozycje BitMEX o wartości 10 milionów dolarów.

Matt D’Souza – dyrektor generalny Blockware Solutions zauważył niedawno na Twitterze, że w grze może być znacznie więcej pro wzrostowych kart.

Aktualna sytuacja kryptowaluty wygląda podobnie do struktury akumulacji z kwietnia 2019 r., przed 200% wzrostem do 14 000 USD:

D’Souza napisał, że niedźwiedzie próbujące zepchnąć kurs bitcoina poniżej 7500 USD to „próba trzymania piłki do koszykówki pod wodą”. „Nie walcz z fizyką” – dodał. ​​Przypomniał, że wraz z marcową katastrofą cenową nastąpił spadek trudności wydobycia BTC i hash rate.

Powtórzył to inny analityk, który zasugerował, że aktualna sytuacja jest bardzo podobna do tej obserwowanej na początku 2019 r.:

„[…] Wygląda na to, że kwiecień 2020 r. może doprowadzić do podobnego przełomu. […] Kupujcie bitcoin„.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze