Kryptowaluty coraz bliżej wejścia do globalnej gospodarki

Kryptowaluty, a w szczególności Bitcoin, są na dobrej drodze do dołączenia do globalnego ekonomicznego mainstreamu. Takiego zdania jest strateg Bloomberga Mike McGlone, który nie przejmuje się pogorszeniem nastrojów wśród inwestorów.

Jak na razie kwiecień, który wielu inwestorom kojarzy się z dobrym czasem na inwestowanie, rozczarowuje. W ostatnim tygodniu BTC stracił prawie 13%, ETH ponad 14%, a SOL blisko 25%.

Wejście do ekonomicznego mainstreamu jest nieuniknione

McGlone nawiązał dzisiaj do niedawnej konferencji Bitcoin 2022 (to właśnie wtedy ogłoszono wspólne plany firm Tesla, Block i Blockstream, o czym informowaliśmy w artykule: Elon Musk powraca do Bitcoina!).

Strateg Bloomberga uważa, że najważniejszym wnioskiem ze wspomnianej konferencji jest to, że branża kryptowalut nieprzerwanie zmierza w kierunku globalnego ekonomicznego mainstreamu. Mike McGlone zauważył również, że oprócz coraz większego zainteresowania klasą aktywów opartych na nowej technologii, na rynku pojawia się coraz więcej firm związanych z krypto.

„Top takeaway from the Bitcoin 2022 is the crypto industry appears on an unstoppable trajectory into the global economic mainstream. In addition to widespread interest in the new technology asset class vs. old guard equities was a myriad of related businesses”.

Na razie jednak wejściu do gospodarczego mainstreamu towarzyszy rozczarowanie inwestorów, którzy nie spodziewali się kilkunastoprocentowych spadków. W obecnej sytuacji jest to o tyle dziwne, że w ostatnim czasie nie brakuje wiadomości, które powinny mieć korzystny wpływ na rynek. Pomijając nawet zaangażowanie się producenta popularnych samochodów elektrycznych w mining BTC, kilka dni temu założyciel Terra (LUNA) Do Kwon kupił Bitcoiny za 230 milionów USD, Bank Shinhan z Korei uruchamia pierwsze korporacyjne konto krypto-fiat, a wieloryby skupują BTC na spadkach.

Bitcoin (BTC) prawdopodobnie nie uniknie presji cenowej

McGlone ostatnio zwrócił jednak uwagę inwestorów na to, że prawdopodobnie Bitcoin nie uniknie presji cenowej, jeśli dojdzie do spadków na rynku akcji.

„It’s unlikely Bitcoin will avoid price pressure if the stock market declines”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze