Kryptowaluta AFRO – zaprojektowana dla Afryki i dedykowana Afryce

AFRO to pierwsza panafrykańska kryptowaluta stworzona w celu rozwoju Afryki z wykorzystaniem blockchain. Fundacja o tej samej nazwie, która jest organizacją pozarządową z siedzibą w Genewie jest przekonana, że ​​kryptowaluta AFRO zapewni niezawodne, bezpieczne i odpowiednie rozwiązania dla wyzwań stojących przed całym kontynentem afrykańskim.

Afryka gotowa na blockchain

Kryptowaluta AFRO to bardzo wyczekiwany projekt dla całej Afryki. Postępy technologii blockchain przyczyniły się w znacznej mierze do rozwoju kryptowalut, które osiągnęły silną pozycję na całym świecie i są aktywnie wykorzystywane przez miliony ludzi.

W Afryce, gdzie płatności mobilne są szeroko rozpowszechnione, waluty cyfrowe stanowią prawdziwą rewolucję. Zainteresowanie kryptowalutami rośnie na kontynencie afrykańskim w bardzo szybkim tempie. Afrykańczycy wiedzą, że taką formę przekazywania wartości można wykorzystać do przeprowadzania bezpiecznych, możliwych do prześledzenia transakcji o niskich kosztach.

„AFRO to pierwsza kryptowaluta zaprojektowana dla Afryki i poświęcona jej rozwojowi gospodarczemu i społecznemu”

– z oświadczenia Fundacji AFRO.

AFRO jest walutą Proof of Stake (PoS) opartą o Dash – w 100% przyjazną dla środowiska. Z założenia, adopcja AFRO ma na celu obniżenie kosztów transferów transakcji oraz ułatwienie wymiany handlowej między krajami i regionami afrykańskimi. Wprowadzenie kryptowaluty ma również przyczynić się do integracji finansowej osób fizycznych oraz MŚP.

19 czerwca 2018 wyemitowano 750 miliardów AFRO. Taka właśnie ilość została skorelowana z afrykańskim PKB i zasobami monetarnymi całej Afryki, co symbolicznie przekłada się na około 600 AFRO na jednego mieszkańca.

Jak działa Fundacja AFRO?

Zarządzanie fundacją opiera się na Komitecie Założycielskim, który został stworzony w celu wspierania i wspierania rozwoju kryptowaluty.

Celem Komitetu jest zgromadzenie przedstawicieli gospodarki, sektora politycznego, finansowego, cyfrowego, kulturalnego, akademickiego, instytucjonalnego i społeczeństwa obywatelskiego z całego kontynentu.

Aby zaznaczyć wprowadzenie kryptowaluty AFRO, komitet organizuje dużą kampanię informacyjną, aby umożliwić dużej liczbie użytkowników poznanie i eksperymentowanie z AFRO jako transregionalną walutą panafrykańską. Pierwsze 200 000 użytkowników otrzyma portfel zawierający 50 AFRO.

Komentarze