Kraje, w których Bitcoin (BTC) jest legalny

15 371

Bitcoin jako prawny środek płatniczy

Kiedy obywatele mają dostęp do odpowiedniej technologii, mogą używać Bitcoina jako formy płatności, jeśli BTC jest traktowany jako prawny środek płatniczy w ich odpowiedniej jurysdykcji.

Banki centralne i organy regulacyjne danego kraju zazwyczaj decydują, jaki jest legalny środek płatniczy w ich gospodarce. Oznacza to, że każda forma wartości, którą uznają za stosowną jako prawny środek płatniczy, może zostać wykorzystana do zapłaty za towary w sklepach. Na przykład banknoty 10 USD i monety 0,50 USD są prawnym środkiem płatniczym w Stanach Zjednoczonych.

Uczynienie Bitcoina (BTC) prawnym środkiem płatniczym oznacza, że ​​gdy ktoś chce zapłacić za filiżankę kawy, może za to zapłacić BTC. Bez banku centralnego deklarującego Bitcoina jako prawny środek płatniczy, ryzyko przyjęcia BTC za sprzedawane towary spoczywałoby na sprzedawcach. Jeśli bank centralny wyraźnie zadeklarował Bitcoina jako prawny środek płatniczy, staje się on oficjalną formą wymiany wartości w gospodarce.

Rozwój Bitcoina i kilku innych zdecentralizowanych kryptowalut skłonił kilka banków centralnych do rozważenia walut cyfrowych jako bardziej solidnej alternatywy dla walut fiducjarnych. W rezultacie wiele krajów, w tym Chiny, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Indie, pracuje nad cyfrowymi walutami banku centralnego (CBDC).

W przypadku tych krajów uzasadnieniem przyjęcia walut cyfrowych jest osiągnięcie lepszej identyfikowalności i kontroli każdej jednostki pieniądza w gospodarce. Ta identyfikowalność pomoże im dokładniej obliczać podatki i identyfikować osoby zajmujące się praniem pieniędzy, ale co ważniejsze, wykrywać akumulację bogactwa i opracowywać politykę, aby utrzymać go w swoich gospodarkach.

2.

Jakie czynniki generalnie katalizują przyjęcie Bitcoina jako prawnego środka płatniczego w danym kraju?

Zazwyczaj istnieją czynniki makroekonomiczne, którymi dany kraj chce zarządzać poprzez przyjęcie waluty jako prawnego środka płatniczego. Aby Bitcoin stał się prawnym środkiem płatniczym, czynniki te powinny pokrywać się z wizjonerskim przywództwem.

Mimo to banki centralne wkraczają w waluty cyfrowe. Są kraje z bardziej fundamentalnymi problemami, których nie rozwiąże tylko cyfrowa wersja fiducjarnej waluty. Na przykład kraje takie jak Argentyna i Wenezuela od lat cierpią z powodu hiperinflacji i mogą sobie poradzić z formą waluty, która czerpie wartość znacznie poza ich własnymi gospodarkami. Są też takie kraje jak Salwador, Panama, Gwatemala i Honduras, gdzie duży procent PKB stanowią przekazy pieniężne. To toruje drogę do formy wymiany wartości, która nie jest ograniczona granicami państwowymi. Na przykład 24,07% PKB Salwadoru w 2020 r. pochodziło z przekazów pieniężnych.

Jeszcze jedną kwestią dla krajów jest stopień włączenia finansowego do ich gospodarek. Podczas gdy podróż klienta po kryptowalutach wcale nie jest przyjazna dla użytkownika, trzeba powiedzieć, że hiperlokalne eksperymenty w tworzeniu ekosystemu na Bitcoinie w krajach takich jak Salwador odniosły pewien sukces. Dzięki przekazom pieniężnym w dużym stopniu przyczyniającym się do poprawy gospodarki, waluty cyfrowe mogą nie tylko pomóc w integracji finansowej, ale także uzyskać oszczędności na opłatach za przekazy.

Należy również zauważyć, że reżimy, które wprowadzają Bitcoin jako prawny środek płatniczy, twierdzą, że zapewniają włączenie finansowe populacji. Jednak włączenie finansowe często musi być poprzedzone penetracją telefonii komórkowej i Internetu. Bez infrastruktury cyfrowej waluta cyfrowa nie będzie w stanie sama rozwiązać problemu integracji finansowej.

Kraje przyjęły Bitcoina jako prawny środek płatniczy.

Salwador jest pierwszym krajem, który przyjął Bitcoin jako prawny środek płatniczy. Poza opisanymi powyżej czynnikami makroekonomicznymi, kraj miał lidera, który chętnie eksperymentował z Bitcoinem. Od tego czasu jest lojalnym ambasadorem kryptowaluty.

Drugim krajem, który przyjął Bitcoin jako prawny środek płatniczy, jest Republika Środkowoafrykańska (CAR). Republika Środkowoafrykańska jest bogata w zasoby naturalne, takie jak złoto i diament, i ma gospodarkę o wartości 2,3 miliarda dolarów. Jednak dostęp do usług finansowych jest dość niski i opiera się na przekazach pieniężnych. Oprócz przyjęcia Bitcoina, kraj ujawnił również, że 20% ich skarbca będzie zawierało Sango Coin (SANGO), cyfrową walutę, która będzie odzwierciedlać stan zasobów naturalnych w kraju.

3.

Co kraje zamierzają osiągnąć przyjmując BTC jako prawny środek płatniczy?

Kraje polegają na skutecznej polityce pieniężnej jako kluczowej dźwigni zarządzania swoimi gospodarkami. Dlatego potrzebują wiarygodnej waluty i umiejętności manewrowania polityką wokół waluty w czasach kryzysu.

Zarówno Salwador, jak i CAR stwierdziły, że chcą, aby przelewy pieniężne do kraju były tańsze. Prezydent Salwadoru, Nayib Bukele, oczekuje 400 milionów dolarów oszczędności dzięki przekazom, gdy kraj przeniesie się na infrastrukturę Bitcoina. Korzystając z błyskawicznej sieci Bitcoina, płatności mogą być tańsze niż istniejące metody.

W ujęciu makroekonomicznym waluty tych krajów generalnie mają trudności z utrzymaniem wartości w stosunku do USA. dolar. Salwador przestawił się na używanie dolara jako waluty, ale wkrótce zdał sobie sprawę, że większość jego eksportu trafia do USA, a słabnący dolar wyrządził więcej szkody niż pożytku ich mieszkańcom. W przeciwieństwie do innych gospodarek Ameryki Łacińskiej, Salwador nie miał bardzo wysokiej inflacji przed przyjęciem dolara.

Do tego nie mieli żadnej kontroli nad polityką monetarną wokół dolara, który jest kontrolowany przez scentralizowany podmiot w innym kraju. W związku z tym kraj oczekiwał, że BTC rozwiąże kluczowe problemy związane z przekazami pieniężnymi, jednocześnie nie podlegając wahaniom dolara amerykańskiego.

4.

Jakie są wyzwania związane z przyjęciem Bitcoina jako prawnego środka płatniczego?

Wokół rynku kryptowalut istnieje ryzyko płynności i ryzyko regulacyjne, które kraj przyjmie, gdy użyje go jako prawnego środka płatniczego. Ponieważ rynek kryptograficzny jest silnie skorelowany z rynkami akcji w USA, zmiany polityki Rezerwy Federalnej będą miały wpływ na ceny kryptowalut.

Narracja, jaką większość z tych krajów ma na temat przyjęcia Bitcoina, to niższy koszt przekazów pieniężnych dla populacji wysoce nieubankowionej. Może to być słaby argument, ponieważ większość z tych krajów ma bardzo niską penetrację cyfrową i mobilną. Dlatego, o ile nie będą mogli skonfigurować bankomatów Bitcoina w całym kraju, nie byłoby praktyczne skalowanie BTC jako domyślnej waluty.

Drugim wyzwaniem jest niestabilny charakter rynku kryptowalut. Ponieważ BTC spadł o ponad 70% od swojego rekordowego poziomu z listopada 2021 r., Salwador dokonał kilku zakupów kryptowaluty. Jednak spadek cen Bitcoinów był nieubłagany i większość z tych pozycji jest obecnie utrzymywana ze stratą. Aby skarb państwa zużył pieniądze obywateli na niestabilny aktyw, który może stracić 70-80% swojej wartości w ciągu sześciu miesięcy, nie może być znany z rozsądnej polityki gospodarczej. Ze względu na słabą pozycję gotówkową poważnie ucierpiała również zdolność kraju do zaciągania większych pożyczek na rynkach międzynarodowych.

Z drugiej strony, regulacje dotyczące Bitcoina są w dużej mierze kierowane przez krajowych regulatorów. Ze względu na zdecentralizowany charakter kryptowaluty, zakaz BTC w jednej jurysdykcji krajowej nie wpływa bezpośrednio na jej status prawny w innej jurysdykcji. Jednak gdy kraj taki jak Stany Zjednoczone ostro traktuje kryptowaluty poprzez regulacje, rynek na to reaguje. Wynikająca z tego akcja cenowa może mieć wpływ na wszystkie kraje, w których Bitcoin jest prawnym środkiem płatniczym lub walutą rezerwową.

5.

Kraje zakazujące Bitcoina i innych kryptowalut?

Zakazanie globalnego paradygmatu technologicznego i gospodarczego, takiego jak BTC, nie jest najlepszym podejściem dla rządów do ochrony swoich obywateli przed ryzykiem związanym z tą klasą aktywów. To ręczne trzymanie ich przez podróż, edukowanie i ustanawianie odpowiednich kontroli, aby zapewnić ochronę klientów detalicznych.

Na całym świecie pojawiło się kilka zakazów dotyczących BTC, innych kryptowalut i kopania kryptowalut. Chiny zakazały kryptowalut w 2021 r. w świetle swojej cyfrowej waluty banku centralnego, co wpłynęło również na wydobycie bitcoinów. W rezultacie wskaźnik haszowania BTC spadł w 2021 r. Jednak branża została postawiona na nogi dzięki wzrostowi liczby górników Bitcoinów w Stanach Zjednoczonych.

W 2022 r. Indie zajęły ostre stanowisko w sprawie kryptowalut. Jeśli historia jest czymś, przez co warto przejść, za każdym razem, gdy w jednej części świata pojawia się zakaz tej klasy aktywów, inny region korzysta z okazji. Dlatego też, dopóki nie zostanie wprowadzony skoordynowany zakaz kryptowalut na całym świecie, niezwykle trudno jest ogólnie ograniczyć wzrost BTC i aktywów cyfrowych.

Kraje, które chcą zakazać kryptowalut, aby chronić swoich obywateli, którzy są inwestorami detalicznymi, prawdopodobnie nie odniosą sukcesu. Bardziej demokratyczne i oparte na współpracy podejście pomoże im osiągnąć cel, jakim jest ochrona inwestorów detalicznych.

Należy oczekiwać, że przyjęcie Bitcoina jako prawnego środka płatniczego a także innych kryptowalut będzie postępować i świat od tego nie ucieknie a raczej skorzysta kiedy zacznie globalnie się mierzyć ze zjawiskiem powszechnej używalności.

Może Cię zainteresuje:

Komentarze