KPMG: kadry kierownicze wierzą, że blockchain zmieni biznes

787
KPMG, jedna z firm Wielkiej Czwórki (obok Deloitte, PwC i EY), co roku przeprowadza ankietę wśród kadry kierowiczniej przedsiębiorstw technologicznych. Tegoroczne wyniki wykazały, że prawie połowa ankietowanych wierzy, że technologia blockchain zmieni oblicze ich biznesu. Ta przemiana ma nastąpić w ciągu kolejnych trzech lat. Największym beneficjentem zastosowania łańcucha bloków mają być procesy związane z Internetem Rzeczy (IoT – Internet of Things).

KPMG

Przedsiębiorstwo KPMG, zajmujące się audytem finansowym, przeprowadziło ankietę Technology Industry Innovation Survey po raz siódmy. Zawiera ona odpowiedzi ponad 740 technologicznych przedsiębiorców z 12 różnych krajów. 66% z nich to kierownicy szczebla C. Badanie pokazało, że 48% ankietowanych twierdzi, że technologia łańcucha bloków najprawdopodobniej odmieni sposób prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Przytoczeni respodenci uważają, że proces ten zajdzie w ciągu następnych trzech lat. 27% ankietowanych odpowiedziało, że blockchain nie będzie miał wpływu na ich biznes, zaś 24% pozostało neutralnych. Na pytanie o możliwość implementacji łańcucha bloków w ich firmach, 41% badanych stwierdziło, że takie zastosowanie jest bardzo możliwe. 31% nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi, natomiast 28% zadeklarowało, że ich przedsiębiorstwo raczej będzie korzystać z technologii blockchain.

KPMG

IoT największym beneficjentem

Według 27% uczestników ankiety KPMG, największym beneficjentem łańcucha bloków w ciągu następnych 3 lat będzie Internet Rzeczy (IoTInternet of Things).Trading, cyberbezpieczeństwo i kontrakty wybrało kolejno 22, 20 i 18%. Biorąc pod uwagę jego największe zalety i wady, 23% respondentów uważa, że blockchain poprawia efektywność prowadzenia biznesu. Najczęściej wymienianym mankamentem jest brak sprawdzonych zastosowań biznesowych.

Inną ankiete przeprowadził Global Blockchain Business Council (GBBC) wśród inwestorów instytucjonalnych. Jej wyniki dowiodły, że 40% z nich jest zdania, że blockchain to najważniejsze odkrycie od czasów powstania internetu. Pomimo to, tylko jedna trzecia respondentów uważa, że ich firma będzie potrzebować kierownika ds. blockchaina w ciągu kolejnych 5 lat.

Podsumowując, wiele ważnych osób wierzy, że technologia blockchain jest przełomowa. Nie wszysycy jednak są przekonani o możliwości jej efektywnej implementacji.

Komentarze