Korekta na rynku nieruchomości – podobieństwa z rokiem 2008

12 834

Korekta na rynku nieruchomości – podobieństwa z rokiem 2008 – Eric Basmajian

Kilka wskaźników wskazuje na znaczną korektę na rynku mieszkaniowym, powiedział Eric Basmajian, założyciel i redaktor EPB Macro Research. Gdy Fed podnosi stopy procentowe, a dochody spadają, konsumenci będą mieli trudności ze spłatą kredytów hipotecznych.

„Nie sądzę, aby wyższe spłaty kredytów hipotecznych były czymś, co konsumenci będą w stanie wchłonąć, dopóki Fed nie obniży inflacji” – powiedział Basmajian w Kitco News.

„Haczyk 22 polega na tym, że nie będą w stanie obniżyć inflacji bez powodowania bólu w gospodarce, co spowoduje wzrost stopy bezrobocia”.

Chociaż ostrzegł, że możliwy jest „poważny kryzys” w budownictwie mieszkaniowym, Basmajian powiedział, że jest mało prawdopodobne, aby przekształciło się to w kryzys bankowy, taki jak w 2008 roku.

„W okresie poprzedzającym 2008 r. narastanie zadłużenia było bardzo skoncentrowane w sektorze bankowym i sektorze mieszkaniowym w postaci kredytów hipotecznych” – wyjaśnił.

„W tych sektorach dzisiaj narasta znacznie mniejsze zadłużenie, co wskazywałoby, że istnieje znacznie mniejsza szansa na kryzys bankowy”.

Oznaki nadchodzącej korekty na rynku mieszkaniowym

Podczas analizy cen domów Basmajian skupił się na podstawach podaży i popytu.

„Na przykład sprzedaż nowych domów spadła o 51 procent od sierpnia 2020 roku” – powiedział.

„Za każdym razem, gdy zauważysz ogromny spadek wolumenu, około 50 procent, ogólnie prognozuje to spadek cen domów”.

Miesięczna podaż nowych domów, kolejny wiodący wskaźnik dla rynków mieszkaniowych, wynosi w lipcu 10,9. Basmajian powiedział: „zrównoważony rynek to około 5, a my mamy około 11.”.

Podkreślił również różnicę między oprocentowaniem kredytów hipotecznych a oprocentowaniem Skarbu Państwa. Kiedy spread rozszerza się, tak jak ma to miejsce obecnie, kredytodawcy hipoteczni wyceniają większe ryzyko w swoich decyzjach kredytowych i „chcą zbudować bufor kredytów powyżej stopy wolnej od ryzyka”.

„Mamy spadające wolumeny, zwiększającą się miesięczną podaż nowych domów i zwiększające się spready kredytów hipotecznych” – powiedział Basmajian.

„Wszystkie te rzeczy sugerują, że ceny domów zaczną spadać”.

Demografia i mieszkalnictwo

W sondażu YouGov z marca 2022 r. 65 procent milenialsów (urodzonych w latach 1980-1999) identyfikuje posiadanie domu jako oznakę sukcesu. Jednak zakup typowego domu wymaga ośmiokrotności mediany dochodu w USA, co sugeruje, że jego przystępność cenowa jest na najgorszym poziomie od czasów II wojny światowej.

„Młodsza populacja w wieku od 25 do 54 lat, jest tak naprawdę motorem wzrostu gospodarczego, ponieważ konsumują mieszkania i dobra trwałe” – powiedział Basmajian.

„Jeśli to pokolenie… jest obarczone długami, to ma niski dochód w stosunku do inflacji. I nie mogą sobie pozwolić na awans. To wywrze presję na gospodarkę”.

Basmajian powiedział, że istnieje ryzyko „późnego odcięcia pępowiny”, ponieważ młodzi ludzie opóźniają ślub i posiadanie dzieci, co może źle wpłynąć na długoterminowy wzrost gospodarczy.

Tekst powstał na podstawie publikacji: https://www.kitco.com/news/2022-08-31/Real-estate-overdue-for-a-correction-2008-market-shows-similarities-Eric-Basmajian.html

Może Cię zainteresuje:

Komentarze