Komisja Europejska zamierza użyć blockchainu do zwalczania dezinformacji w Internecie

462

Komisja Europejska zamierza użyć technologii blockchain do zwalczania fałszywych kont oraz panującej dezinformacji w Internecie. Członkowie KE chcą, aby największe platformy internetowe tworzyły własne systemy identyfikacji fałszywych kont użytkowników (botów). Komisja chce również mieć przejrzystość w zakresie sponsorowanych treści, w szczególności reklam politycznych. Jest to ciąg dalszy starań utworzonego na początku kwietnia Europejskiego Partnerstwa Blockchain.

Na pewno każdy z nas spotkał się z fałszywymi kontami na różnorakich witrynach internetowych. Czy walka z taką dezinformacją w sieci jest możliwa na skalę całej Unii Europejskiej? Sam projekt jest częścią dobrowolnego kodeksu postępowania dot. dezinformacji, który Komisja Europejska pragnie opracować i zastosować do największych platform internetowych – później na większą skalę. Członkowie KE planują wdrożyć system do lipca tego roku. Sam projekt jest składową szerszych rozmów, które mają na celu rozwiązanie problematycznego wpływu dezinformacji w Internecie. Podczas zebrania, KE zaleciła większą przejrzystość platform internetowych, aby pomóc w zwalczaniu rozpowszechniania fałszywych informacji na stronach internetowych, a także wezwała do pilnego inwestowania w edukację medialną społeczeństwa.

Założenia i kroki KE ws. zwalczania dezinformacji w Internecie:

Do lipca 2018 r. jako pierwszy krok, platformy internetowe powinny opracować i stosować wspólny kodeks postępowania w celu:

  1. Zapewnienia przejrzystości w zakresie sponsorowanych treści, w szczególności reklam politycznych, a także ograniczenie opcji przekierowywania reklam politycznych i zmniejszenie dochodów dla celów dezinformacji w sieci;
  2. Zapewnienie większej przejrzystości w zakresie funkcjonowania algorytmów i umożliwienia weryfikacji informacji przez stronę trzecią;
  3. Ułatwianie użytkownikom uzyskiwanie dostępu do różnych źródeł wiadomości reprezentujących alternatywne punkty widzenia;
  4. Wprowadzanie środków służących identyfikacji i zamykaniu fałszywych kont oraz rozwiązywaniu problemu automatycznych botów;
  5. Umożliwienie kontrolerom faktów, badaczom i władzom publicznym ciągłego monitorowania dezinformacji online;
Komisja Europejska
źródło: pixabay.com

Komisja zamierza niedługo zwołać forum dla zainteresowanych stron, aby zapewnić ramy dla skutecznej współpracy między odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym platformami internetowymi, branżą reklamową i głównymi reklamodawcami świadczącymi usługi w sieci. Zamierza również zobowiązać się do koordynacji i zwiększenia wysiłków na rzecz rozwiązania problemu dezinformacji.

Europejskie Partnerstwo Blockchain

Powyżej opisana inicjatywa jest częścią założonej organizacji unijnej, Europejskiego Partnerstwa Blockchain. Komisja Europejska utworzyła EPB 10 kwietnia, 22 europejskie kraje (w tym Polska) podpisały deklarację w sprawie ustanowienia Europejskiego Partnerstwa Blockchain. Komisja chce, aby blockchaín pracował z coraz większą liczbą usług cyfrowych, takich jak sprawozdawczość regulacyjna, energia, czy logistyka.

Do grudnia 2018 r. Komisja przedstawi sprawozdanie z poczynionych postępów. W sprawozdaniu zostanie również przeanalizowana potrzeba dalszych działań w celu zapewnienia stałego monitorowania i oceny przedstawionych działań.

Co sądzicie o działaniach KE? Czy blockchain nie zostanie z czasem użyty do szerszej inwigilacji społeczeństwa? Zapraszamy do dyskusji!

Komentarze