KNF uruchamia kampanię społeczną „A Ty kim będziesz, kiedy bańka pęknie?”

3 388

W poprzednich dniach pisaliśmy o ogłoszeniu przetargu przez Komisję Nadzoru Finansowego, dot. kampanii społecznej ostrzegającej przed inwestowaniem w kryptowaluty. Pierwsze wyniki kampanii zostały opublikowane już dzisiaj, w formie wideo. Warto ponownie zaznaczyć, iż KNF wydał ponad 2.5 miliona złotych na ową kampanię społeczną. Partnerami kampanii są Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski oraz Policja. 

Jak pisze sam urząd w swoim komunikacie na stronie, Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi kampanię społeczną „A Ty kim będziesz, kiedy bańka pęknie?. Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z inwestowaniem w kryptowaluty oraz na rynku Forex, a także uwrażliwienie na fakt, że na rynku finansowym nie można wierzyć pomiotom oraz osobom oferującym „szybki, pewny i wysoki zysk”.

Poniżej przedstawiamy pierwsze „wyniki” kampanii społecznej Komisji Nadzoru Finansowego:

„W przypadku „walut” wirtualnych jest to m.in. wysokie prawdopodobieństwo istotnych zmian ich wartości w krótkim czasie, połączone z brakiem właściwych zabezpieczeń prawnych i organizacyjnych, wymaganych zwykle względem podmiotów dysponujących środkami powierzonymi przez inwestorów” – pisze w komunikacie Komisja

dodając,

„Istotnym zagrożeniem jest działanie bez właściwych licencji podmiotów obracających środkami inwestorów lub przechowujących te środki. Dodatkowo warto pamiętać, że niektóre z tych podmiotów prowadzą agresywny marketing, obiecując bezpieczeństwo i wzrost zysków z inwestycji, co należy traktować jako świadome wprowadzenie inwestorów w błąd” – pisze w komunikacie Komisja

KNF ogłosił przetarg na kampanię społeczną za ponad 2.5 miliona PLN

KNF ogłasił przetarg na drugą kampanię „ostrzegającą przed inwestowaniem w kryptowaluty” za ponad 2.5 miliona PLN. Jak podaje oficjalny komunikat ze strony KNF, zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej promującej aplikację KNF Alert oraz budującej świadomość istnienia ryzyk związanych z inwestowaniem w kryptowaluty, piramidy finansowe oraz działalność forex nienadzorowaną przez KNF.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej promującej aplikację KNF Alert oraz budującej świadomość istnienia ryzyk związanych z inwestowaniem w kryptowaluty, piramidy finansowe oraz działalność forex nienadzorowaną przez KNF” zamieszcza informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 615 000,00 zł brutto. (to tylko część zamówienia)

Co sądzicie o filmiku, który jest częścią kampanii społecznej? Zapraszamy do dyskusji!

Komentarze