Ken Griffin przeprosił się z kryptowalutami

997

Założyciel firmy inwestycyjnej Citadel Ken Griffin przyznał, że mylił się w kwestii kryptowalut. Miliarder nie tylko zmienił prywatne stanowisko w tej sprawie, ale również poinformował o najnowszych planach swojej firmy, która jeszcze w tym roku zamierza wejść na rynek krypto.

Warto przypomnieć, że jeszcze niedawno Griffin przestrzegał przed inwestowaniem w kryptowaluty i podkreślał, że nie ma potrzeby ich posiadania.

Czy Ethereum zastąpi Bitcoina?

Według Griffina dzięki swoim właściwościom Ethereum może w przyszłości zastąpić Bitcoina. Podobnego zdania jest między innymi Ryan Watkins z Messari (więcej informacji znajdziesz w artykule: Watkins: ETH2 może zastąpić Bitcoina).

Citadel wprowadzi aktywa cyfrowe

W rozmowie z Bloombergiem miliarder przyznał, że jeszcze w tym roku jego firma Citadel zamierza wprowadzić aktywa cyfrowe: można założyć, że w nadchodzących miesiącach będzie można zobaczyć, jak angażujemy się w tworzenie rynków kryptowalutowych.

„It’s fair to assume that over the months to come, you will see us engage in making markets in cryptocurrencies”.

Ken Griffin, który w przeszłości porównywał Bitcoina do bańki tulipanowej, oficjalnie przyznał, że jeżeli chodzi o podejście do kryptowalut, to było ono błędne. Teraz natomiast uważa, że kryptowaluty były jedną z większych historii w finansach w ciągu ostatnich 15 lat.

„Crypto has been one of the great stories in finance over the course of the last 15 years”.

Kapitalizacja rynku kryptowalut

Griffin dodał również, że przez długi czas pozostawał w obozie przeciwników. Dzisiaj jednak rynek kryptowalut ma kapitalizację rynkową wynoszącą blisko 2 miliardy dolarów, co pokazuje, że nie miałem racji w tej sprawie.

„And I’ll be clear, I’ve been in the naysayer camp over that period of time. But the crypto market today has a market capitalization of about $2 trillion in round numbers, which tells you that I haven’t been right on this call”.

Co sądzisz o tym, że kolejny miliarder przeprosił się z kryptowalutami? Czy oznacza to, że wciąż jest dobry moment na postawienie pierwszych kroków na rynku krypto?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze