Jon Cunliffe z Banku Anglii ostrzega przed kryptowalutami

2 921

Przedstawiciele Banku Anglii nie przekazują w ostatnim czasie dobrych informacji. Po tym, jak na początku tygodnia poinformowano o bardzo niekorzystnym wpływie rosnących cen żywności na globalną gospodarkę, wiceprezes Banku Anglii Jon Cunliffe zaczął ostrzegać przed inwestowaniem w krypto.

Według niego w nadchodzących miesiącach inwestorzy kryptowalutowi powinni się liczyć z tym, że wzrośnie zainteresowanie bezpieczniejszymi aktywami, na czym prawdopodobnie ucierpią cyfrowe aktywa.

Departament Skarbu na straży stablecoinów

Na początku tygodnia informowaliśmy o działaniach brytyjskiego Departamentu Skarbu, który dąży do uregulowania płatności z wykorzystaniem stablecoinów (więcej informacji znajdziesz w artykule: Stablecoiny legalnym środkiem płatniczym w UK?).

Chociaż społeczność krypto zazwyczaj źle reaguje na takie zapowiedzi, to biorąc pod uwagę, że regulacje nie zdążyły ochronić inwestorów TerraUSD(UST) i Luny, uregulowanie, a co za tym, idzie uczynienie stablecoinów legalnym środkiem płatniczym na pewno wpłynęłoby na zwiększenie zaufania do cyfrowych dolarów.

Czy rosnące stopy procentowe wpłyną na kryptowaluty?

Jon Cunliffe z Banku Anglii został wczoraj zapytany o ewentualny wpływ rosnących stóp procentowych na rynek kryptowalut. Według niego proces, który rozpoczął się w USA, wpłynie na decyzje inwestorów, którzy zaczną się wycofywać z ryzykowanych aktywów.

„Yes, I think as this process continues, as starts in the US… I think we’ll see a move out of risky assets”.

Kolejnym czynnikiem, który według Cunliffe’a może osłabić zainteresowanie cyfrowymi aktywami, jest przeciągająca się wojna.

Niepewność gospodarcza w połączeniu z rosnącymi stopami procentowymi i coraz większą inflacją doprowadziły do tego, że kapitalizacja kryptowalut spadła o 1 bilion USD — Bloomberg Intelligence. Słynący ze swojej wiary w BTC strateg Bloomberga Mike McGlone uważa jednak, że pozwoli to umocnić fundamenty.

Co sądzisz o prognozach wiceprezesa Banku Anglii? Czy rzeczywiście w najbliższych miesiącach zainteresowanie kryptowalutami ze strony inwestorów będzie malało? A może kryptowaluty po raz kolejny okażą się najlepszą inwestycją i niedługo będzie można zacząć odliczać dni do nowego ATH na Bitcoinie i innych popularnych kryptowalutach?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze