IOTA traci partnerów

3 974

IOTA traci zaufanie ze strony naukowców?

Po wielu znanych partnerach zespołu IOTA Fundation, takich jak Bosch czy Volkswagen, nastąpiły też gorsze czasy. Naukowcy z uczelni w Bostonie wydali raport o usterkach w technologii IOTA, Chodzi o wadę funkcji mieszania Curl. Raport stwierdzał możliwe fałszerstwa podpisów a co za tym idzie możliwość kradzieży środków. W niemal podobnym czasie zespół prawników z IOTY zaczął działać przeciwko stwierdzeniom naukowców. Przesyłano maile będące zagrożeniem dla pracy wspomnianych badaczy, które miały charakter pozwów przeciwko nim. Z tych samych powodów, University College London, w skrócie jako UCL, oficjalnie zerwał swoje powiązania z Fundacją IOTA w odpowiedzi na prawne zagrożenia, jakie stworzyła Fundacja IOTA przeciwko badaczom cyberbezpieczeństwa. W oficjalnym komunikacie uczelni możemy przeczytać:

„Centrum UCL dla technologii Blockchain nie jest już powiązane z Fundacją IOTA. W związku z niedawnym raportem prasowym potwierdzamy nasze poparcie dla otwartych badań nad bezpieczeństwem, jako warunek wstępny zrozumienia gwarancji dostarczanych przez jakąkolwiek technologię blockchain. Niewskazane jest, aby badacze bezpieczeństwa byli narażeni na groźby podjęcia kroków prawnych w celu ujawnienia ich wyników. „

Strona zespołu zarządzającego projektem zaprzeczyła jednak wszelkim takim praktykom wraz z ich potępieniem a narracja ze strony jednego z naukowców UCL jest według nich tendencyjna. Jak stwierdził założyciel IOTY David Sønstebø:

„Niefortunnym skutkiem ubocznym technologii Distributed Ledger i jednej z jej odnóg czyli kryptowalut jest ciągła rywalizacja pomiędzy projektami w celu uzyskania czystego zysku, która przenika całą przestrzeń w chwili obecnej i powoduje bodźce do dalszych przemyśleń”

Badacz Steven Murdoch z UCL tak skomentował całą sytuację:

„Jako osoba, która odniosła się do prawnych zagrożeń dla moich badań, uważam za ważne, aby jasno powiedzieć, że niedopuszczalne jest zastraszanie badaczy za ujawnianie wad bezpieczeństwa w dobrym celu”

Jak zatem oceniacie postawę zespołu IOTA Fundation? Czy rzeczywiście taka postawa może w przyszłości być szkodliwa dla całości projektu? Zapraszamy Was do dyskusji na ten temat. O dalszych wydarzeniach związanych z tą kryptowalutą będziemy przekazywać na bieżąco.

Komentarze