Gh0stly Gh0sts – pierwsza kolekcja NFT typu omnichain

1 700

W ostatnich dniach miała miejsce premiera wyjątkowej kolekcji NFT: Gh0stly Gh0sts. Chociaż na razie zainteresowanie projektem jest niewielkie (twitterowy profil @gh0stlygh0sts obserwuje niecałe 12 000 osób), to już teraz można stwierdzić, że jest to coś przełomowego.

Kolekcja Gh0stly Gh0sts została stworzona na warstwie zero (LayerZero), dzięki czemu NFT można przenosić pomiędzy sieciami Ethereum, BNB, Optimism, Arbitrum, Polygon, Fantom oraz Avalanche.

Jak działa protokół LayerZero?

Opracowany przez kanadyjską firmę LayerZero Labs protokół interoperacyjności omnichain LayerZero ułatwia tworzenie zdecentralizowanych aplikacji (dApp) na różnych blockchainach. Na razie wprowadzono obsługę projektów, które są kompatybilne z Maszyną Wirtualną Ethereum (Ethereum Virtual Machine EVM), dzięki czemu można łatwo przechodzić pomiędzy siedmioma popularnymi blockchainami: Ethereum, BNB, Optimism, Arbitrum, Polygon, Fantom i Avalanche. Dodatkowo w przyszłości twórcy planują wprowadzić obsługę innych sieci.

7 710 Gh0stly Gh0sts

W przypadku wspomnianej serii Gh0stly Gh0sts, na którą składa się 7 710 obrazków przedstawiających duchy, oznacza to, że NFT wymintowane przykładowo na sieci Ethereum, można bez problemu przenieść na BNB i dzięki temu obniżyć wysokość opłat transakcyjnych.

Dodatkowo to, na jakiej sieci aktualnie znajduje się NFT, może wpływać na jego atrybuty. W zależności od wykorzystywanej sieci Gh0stly Gh0sts mają inne kolory obwódek tła, natomiast samo tło się nie zmienia i wskazuje na to, na jakiej sieci dany obrazek został zmintowany.

Chociaż najstarszy wpis na oficjalnym koncie @gh0stlygh0sts pochodzi z 4 kwietnia, wszystkie 7 710 NFT zostały w krótkim czasie wymintowane i już zaczynają pojawiać się projekty inspirowane duszkami. Co ciekawe tokeny można było mintować za darmo, a użytkownicy musieli ponieść jedynie koszty opłat transakcyjnych.

W chwili pisania artykułu najniższe ceny (floor price) za NFT Gh0stly Gh0sts wystawione na popularnych platformach OpenSea i LooksRare wynoszą odpowiednio 0,519 ETH i 0,53 ETH. Duszki, które obecnie znajdują się na innych blockchainach, można natomiast znaleźć na ToFuNft.

Co sądzisz o nowym podejściu do NFT, dzięki czemu można je łatwo przenosić pomiędzy różnymi sieciami?

Źródło grafiki: @gh0stlygh0sts.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze