Fundacja Luna dokupiła 4 130 BTC

13 729

Ponad 4 tysiące Bitcoinów zasiliło adres powiązany z Fundacją Luna, dzięki czemu portfel przesunął się o dwa miejsca na liście najbogatszych adresów BTC.

W chwili pisania artykułu stan portfela wynosi 39 898 BTC, a ich obecna wartość przekracza 1,7 miliarda dolarów.

Do Kwon kontynuuje zakupy

6 kwietnia informowaliśmy, że założyciel Terra (LUNA) Do Kwon kupił Bitcoiny za 230 milionów USD, a zaledwie dwa dni później ogłoszono Avalanche (AVAX) zabezpieczeniem stablecoina UST.

Tym samym najnowszy zakup 4 130 Bitcoinów jest trzecią dużą transakcją w ciągu zaledwie tygodnia. Jeżeli Fundacja Luna rzeczywiście zamierza zgromadzić BTC o wartości 10 miliardów dolarów, to dzięki ostatniej transakcji zrealizowała już prawie 1/5 planu.

Informacja o zakupie nowych BTC, które trafiły na portfel powiązany z fundacją (bc1q9d4ywgfnd8h43da5tpcxcn6ajv590cg6d3tg6axemvljvt2k76zs50tv4q), pojawiła się na twitterowym koncie Wu Blockchain (@WuBlockchain):

Według OKLink (eksploratora blockchain) adres oznaczony jako Fundacja Luna (bc1q9d4ywgfnd8h43da5tpcxcn6ajv590cg6d3tg6axemvljvt2k76zs50tv4q) dodał łącznie 4 130 BTC, a aktualny bilans wynosi 39 897,98 BTC.

„According to OKLink, address marked as Luna Foundation (bc1q9d4ywgfnd8h43da5tpcxcn6ajv590cg6d3tg6axemvljvt2k76zs50tv4q) added a total of 4130BTC, and the current balance of this address is 39,897.98BTC (…)”.

Wiadomości związane z kolejnym zakupem ogromnej liczby Bitcoinów cieszą się dużą popularnością na Twitterze, ale transakcja nie wpłynęła na cenę najważniejszej kryptowaluty. W chwili pisania artykułu Bitcoin kosztuje 42 612 USD. W ciągu 7 dni stracił ponad 7%, a 0,2% wzrost z ostatnich 24 godzin wyrównał się z 0,2% spadkiem, który miał miejsce w ciągu ostatniej godziny.

Drugi co do wielkości portfel w historii (zaraz za Satoshim Nakamoto)

Zgromadzenie BTC o wartości 1,7 miliardów dolarów oznacza, że Fundacja Luna musi zainwestować jeszcze 8,3 miliarda USD, aby jej portfel stał się drugim co do wielkości w historii.

Najnowszy zakup BTC przez Fundację Luna potwierdza to, o czym informowaliśmy już wczoraj: wieloryby skupują BTC na spadkach. Inwestorów nie odstraszają coraz częstsze informacje związane z prawdopodobnym spadkiem poniżej 40 000 lub nawet 39 000 USD.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze