FTX Token (FTT) osiąga ATH

57% wzrost w ciągu ostatniego tygodnia sprawił, że token giełdy FTX osiągnął dzisiaj nowe ATH na poziomie 77,04 USD.

Osoby, które zainwestowały pieniądze w token FTT w 2019 roku, mogą teraz cieszyć się zyskiem w wysokości kilku tysięcy procent.

Coraz wyższe ceny tokenów giełd

Według danych dostępnych na stronie CoinGecko minimum historyczne FTT wynosiło 1,15 USD. Od tego czasu jego wartość wzrosła o około 6401%. Tym samym FTT dołączył do tych tokenów giełd, które pozwoliły inwestorom nie tylko korzystać ze specjalnych udogodnień dla posiadaczy, ale również osiągnąć wysokie zyski. Nie są one co prawda jeszcze aż tak spektakularne, jak w przypadku Binance Coin (BNB), którego cena wzrosła z kilku centów na prawie 500 dolarów (a podczas majowego ATH zbliżyła się do 700 USD), jednak token Binance istnieje już od 2017 roku. Kolejnym przykładem takiego tokena giełdowego jest również Uniswap (UNI), którego wartość wzrosła z niewiele ponad 1 USD na prawie 45 podczas ATH. Co ciekawe, token rozdawany był za darmo osobom, które korzystały z tej zdecentralizowanej giełdy.

Warto zauważyć, że wartość FTT mocno wzrosła po tym, jak giełda FTX ogłosiła przejęcie platformy LedgerX. Dzięki temu giełda będzie mogła rozszerzyć ofertę dla klientów z USA. Kwota transakcji nie została ujawniona.

Korzyści wynikające z posiadania FTT

Podobnie jak w przypadku innych giełd, inwestorzy aktywnie korzystający z giełdy FTX mogą wykorzystać związany z nią token do obniżenia opłat transakcyjnych. Dodatkowo FTT pozwala uzyskać wyższe prowizje przy polecaniu giełdy nowym użytkownikom i daje szansę na wygranie NFT. Dla osób, które inwestują mniejsze kwoty, istotne jest natomiast to, że stakując odpowiednią ilość FTT można korzystać z kilku darmowych wypłat dziennie (ERC20 i ETH).

Więcej informacji o giełdzie FTX znajdziesz w artykule: giełda FTX zwiększa swoją wycenę do 18 miliardów dolarów. Jeżeli natomiast szukasz giełdy, której token nie przyniósł jeszcze dużych zysków, może zainteresować cię opisywana niedawno alternatywa dla Binance: giełda Mandala.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze